لیست قیمت پرزنتر

لیست قیمت پرزنتر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Presenter Logitech

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پرزنتر لاجیتک

119987

Presenter Logitech R800 Professional Wireless

۴۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مروارید اسپیرو

410,000
119988

Presenter Logitech R700 Professional Wireless

125948

Presenter Logitech R400 Cordless

۲۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مروارید اسپیرو

255,000