لیست قیمت تلویزیون ایکس ویژن

لیست قیمت تلویزیون ایکس ویژن

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Television X-Vision

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تلویزیون ایکس ویژن

119870

تلویزیون ایکس ویژن XS5020 LED TV

128580

تلویزیون ایکس ویژن LE-29D40 LED 29 Inch

۹۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه مادیران

950,000
126587

تلویزیون ایکس ویژن 65XTU815 Smart LED 65 Inch

126589

تلویزیون ایکس ویژن 55XLU825 LED 55 Inch

127738

تلویزیون ایکس ویژن 49XT520 LED 49 Inch

۲,۶۰۱,۰۰۰

تومان

گارانتی رسمی مادیران

2,601,000
126588

تلویزیون ایکس ویژن 49XLU825 LED 49 Inch

126585

تلویزیون ایکس ویژن 49XL615 Smart LED 49 Inch

126584

تلویزیون ایکس ویژن 49XL610 LED 49 Inch

126583

تلویزیون ایکس ویژن 49XK550 LED 49 Inch

127742

تلویزیون ایکس ویژن 49M5870 LED 49 Inch

126586

تلویزیون ایکس ویژن 48XLU715 LED 48 Inch

120214

تلویزیون ایکس ویژن 43XS412 LED

119868

تلویزیون ایکس ویژن 43XS410 LED TV

120217

تلویزیون ایکس ویژن 43XL545 Smart LED

120216

تلویزیون ایکس ویژن 43XL540 LED

126582

تلویزیون ایکس ویژن 43XK555 Smart LED 43 Inch

۱,۸۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه مادیران

1,890,000
127741

تلویزیون ایکس ویژن 40M5890 LED 40 Inch

127743

تلویزیون ایکس ویژن 40M5850 LED 40 Inch

127739

تلویزیون ایکس ویژن 32XTY410 LED 32 Inch

126581

تلویزیون ایکس ویژن 32XS450 LED 32 Inch

128581

تلویزیون ایکس ویژن 32XK550 LED 32 Inch

۱,۱۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه مادیران

1,150,000
128582

تلویزیون ایکس ویژن 24XS450 LED 24 Inch

۷۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 24 ماهه مادیران

720,000
119867

تلویزیون ایکس ویژن 24XS430 LED