لیست قیمت گوشی موبایل گیگابایت

لیست قیمت گوشی موبایل گیگابایت

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Gigabyte

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل گیگابایت

117849

Gigabyte GSmart T4 Dual SIM

Android v4.22 Sim121g4.0"8MP/VGA4.0GB
117861

Gigabyte GSmart T4 (Lite Edition) Dual SIM

Android v4.4.22 Sim115g4.0"5MP/VGA4GB
117859

Gigabyte GSmart Saga S3 Dual SIM

Android v4.22 Sim190g6.0"8MP/2MP8GB
117848

Gigabyte GSmart Roma RX Dual SIM

Android v4.42 Sim155g5.0"5MP/VGA4.0GB
117857

Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM

Android v4.22 Sim120g4.0"5MP/VGA4GB
117856

Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM

Android v4.22 Sim138g4.5"8MP/VGA4GB
117850

Gigabyte GSmart Mika MX

Android v4.42 Sim165g5.0"5MP/2MP8GB
117851

Gigabyte GSmart Mika M3 Dual SIM

Android v4.4.22 Sim146g5.0"13MP/8MP8GB
117858

Gigabyte GSmart Mika M2 Dual SIM

Android v4.4.22 Sim150g5.0"13MP/5MP8GB
117860

Gigabyte GSmart Arty A3 Dual SIM

Android v4.4.22 Sim165g5.0"8MP/2MP4GB
117847

Gigabyte GSmart Akta A4 Dual SIM

Android v4.4.22 Sim158g5.0"13MP/5MP8GB