لیست قیمت گوشی موبایل مایکروسافت

لیست قیمت گوشی موبایل مایکروسافت

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل مایکروسافت

117710

Microsoft Lumia 640 XL LTE Dual SIM

Windows 8.12 Sim171g5.7"13MP/5MP8GB
117707

Microsoft Lumia 640 XL LTE

Windows 8.11 Sim171g5.7"13MP/5MP8GB
117709

Microsoft Lumia 640 XL Dual SIM

Windows 8.12 Sim171g5.7"13MP/5MP8GB
117708

Microsoft Lumia 640 XL

Windows 8.11 Sim171g5.7"13MP/5MP8GB
117713

Microsoft Lumia 640 LTE Dual SIM

Windows 8.12 Sim145g5.0"8MP/1MP8GB
117711

Microsoft Lumia 640 LTE

Windows 8.11 Sim145g5.0"8MP/1MP8GB
117712

Microsoft Lumia 640 Dual SIM

Windows 8.12 Sim145g5.0"8MP/1MP8GB
117820

Microsoft Lumia 540 Dual SIM

Windows 8.12 Sim152g5.0"8MP/5MP8GB
117717

Microsoft Lumia 535 Dual SIM

Windows 8.12 Sim146g5.0"5MP/5MP8GB
117716

Microsoft Lumia 535

Windows 8.11 Sim146g5.0"5MP/5MP8GB
117715

Microsoft Lumia 532 Dual SIM

Windows 8.12 Sim136g4.0"5MP/VGA8GB
117714

Microsoft Lumia 532

Windows 8.11 Sim136g4.0"5MP/VGA8GB
117739

Microsoft Lumia 430 Dual SIM

Windows 8.12 Sim127g4.0"2MP/VGA8GB