لیست قیمت گوشی موبایل مارشال

لیست قیمت گوشی موبایل مارشال

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Marshal

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل مارشال

116666

Marshal ME-360

-2 Sim-2.4"VGA64MB
116671

Marshal ME-359

-2 Sim-2.4"VGA128MB
116663

Marshal ME-358A

-2 Sim-2.8"VGA64MB
116670

Marshal ME-357

-2 Sim-2.0"VGA64MB
116664

Marshal ME-356B

-2 Sim-2.0"VGA64MB
116665

Marshal ME-356

-2 Sim-2.0"VGA64MB
116669

Marshal ME-355A

-2 Sim-1.7"-64MB
116668

Marshal ME-355

-2 Sim-1.7"-64MB