لیست قیمت گوشی موبایل پرستیژیو

لیست قیمت گوشی موبایل پرستیژیو

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Prestigio

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل پرستیژیو

117651

Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO

Android v4.42 Sim140g4.5"8MP/2MP8GB
117304

Prestigio MultiPhone 7600 Duo

Android v4.22 Sim191g6.0"13MP/8MP4GB
117303

Prestigio MultiPhone 7500 - 32GB

Android v4.21 Sim146g5.0"13MP/8MP32GB
117302

Prestigio MultiPhone 7500 - 16GB

Android v4.21 Sim146g5.0"13MP/8MP16GB
117650

Prestigio MultiPhone 5508 Duo

Android v4.4.22 Sim129g5.0"13MP/5MP16GB
117649

Prestigio MultiPhone 5505 Duo

Android v4.42 Sim150g5.0"13MP/2MP8GB
117653

Prestigio MultiPhone 5504 Duo

Android v4.42 Sim160g5.0"8MP/2MP8GB
117652

Prestigio MultiPhone 5503 Duo

Android v4.22 Sim170g5.0"8MP/2MP4GB
117301

Prestigio MultiPhone 5501 Duo

Android v4.21 Sim135g5.0"5MP/VGA4GB
117300

Prestigio MultiPhone 5500 Duo

Android v4.22 Sim183g5.0"5MP/VGA4GB
117299

Prestigio MultiPhone 5451 Duo

Android v4.22 Sim145g4.5"5MP/VGA4GB
117298

Prestigio MultiPhone 5450 Duo

Android v4.22 Sim145g4.5"5MP/VGA4GB
116986

Prestigio MultiPhone 5430

Android v4.02 Sim140g4.3"8MP/VGA4GB
117122

Prestigio MultiPhone 5400 Duo

Android v4.12 Sim132g4.0"8MP/VGA4GB
116988

Prestigio MultiPhone 5300 Duo

Android v4.12 Sim140g5.3"8MP/2.1MP4GB
116985

Prestigio MultiPhone 5044 Duo

Android v4.22 Sim130g5.0"8MP/2MP4GB
116656

Prestigio MultiPhone 5000 Duo

Android v4.02 Sim199g5.0"5MP4GB
116662

Prestigio MultiPhone 4500 Duo

Android v4.02 Sim158g4.5"8MP/VGA4GB
116987

Prestigio MultiPhone 4322 Duo

Android v4.12 Sim133g4.3"8MP/VGA4GB
116660

Prestigio MultiPhone 4300 Duo

Android v4.02 Sim125g4.3"5MP/0.3 MP4GB
117308

Prestigio MultiPhone 4055 Duo

Android v4.02 Sim134g4.0"8MP/VGA4GB
117307

Prestigio MultiPhone 4044 Duo

Android v4.12 Sim124g4.0"8MP/VGA4GB
116661

Prestigio MultiPhone 4040 Duo

Android v4.02 Sim140g4.0"5MP/0.3 MP4GB
116657

Prestigio MultiPhone 3500 Duo

Android v2.32 Sim160g3.5"2MP/0.3 MP4GB
117306

Prestigio MultiPhone 3450 Duo

Android v4.12 Sim130g3.5"3.2MP4GB
117120

Prestigio MultiPhone 3400 Duo

Android v4.22 Sim120g4.0"3.15MP/VGA4GB
117305

Prestigio MultiPhone 3350 Duo

Android v4.22 Sim108g3.5"3MP512MB