لیست قیمت گوشی موبایل دل

لیست قیمت گوشی موبایل دل

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Dell

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل دل

115729

Dell XCD35

Android v2.11 Sim120 g3.5"3.15M256MB
115732

Dell XCD28

Android v2.11 Sim100 g2.8"3.15M2GB
115733

Dell Venue Pro - 8 GB

Windows 7.01 Sim192 g4.1"5MP8GB
115734

Dell Venue Pro - 16 GB

Windows 7.01 Sim192 g4.1"5MP16GB
115735

Dell Venue

Android v2.21 Sim164 g4.1"8MP512MB
115737

Dell Streak Pro D43

-1 Sim145 g4.3"8MP/VGA8GB
115736

Dell Streak

Android v1.61 Sim220 g5.0"5MP/VGA16GB
115731

Dell Mini 3iX

Android v1.51 Sim108 g3.5"3.15M2GB
115730

Dell Mini 3i

OPhone OS1 Sim102 g3.5"3.15M4GB
115119

Dell Aero

Android v1.51 Sim104 g3.5"5MP2GB