لیست قیمت گوشی موبایل سونی

لیست قیمت گوشی موبایل سونی

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile Sony

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل سونی

117892

Sony Xperia ZR C5503

Android v4.1.21 Sim138g4.55"8MP/VGA8GB
117891

Sony Xperia ZR C5502

Android v4.1.21 Sim138g4.55"13MP/VGA8GB
116561

Sony Xperia ZR

Android v4.11 Sim138g4.5"13.1/VGA8GB
117915

Sony Xperia Z5 Premium Dual

Android v5.12Sim180g5.5"23MP/5MP32GB
117916

Sony Xperia Z5 Premium

Android v5.11Sim180g5.5"23MP/5MP32GB
117917

Sony Xperia Z5 Dual

Android v5.12Sim154g5.2"23MP/5MP32GB
118299

Sony Xperia Z5 Compact

Android v5.1.11 Sim138g4.6"23MP/5MP32GB
117918

Sony Xperia Z5

Android v5.11Sim154g5.2"23MP/5MP32GB
117825

Sony Xperia Z4 - 64GB

Android v5.01Sim144g5.2"20MP/5MP64GB
117824

Sony Xperia Z4 - 32GB

Android v5.01Sim144g5.2"20MP/5MP32GB
117871

Sony Xperia Z3 Plus Dual

Android v5.02 Sim144g5.2"20MP/5MP32GB
117567

Sony Xperia Z3 Dual - 16GB

Android v4.4.42 Sim152g5.2"20MP/2.2MP16GB
117556

Sony Xperia Z3 Compact

Android v4.4.41 Sim129g4.6"20MP/2MP16GB
117202

Sony Xperia Z2

Android v4.4.21 Sim163g5.2"20.7MP/2.2MP16GB
117076

Sony Xperia Z1 Compact

Android v4.31 Sim137g4.3"20MP/2MP16GB
116991

Sony Xperia Z1

Android v4.21 Sim170g5.0"20MP/2MP16GB
116824

Sony Xperia Z Ultra

Android v4.21 Sim212g6.4"8MP/2MP16GB
117356

Sony Xperia T3

Android v4.4.21 Sim148g5.3"8MP/1.1MP8GB
117117

Sony Xperia T2 Ultra dual

Android v4.32 Sim171g6.0"13MP/1.18GB
117959

Sony Xperia M5 E5663 Dual

Android v5.02Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117955

Sony Xperia M5 E5653

Android v5.01Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117958

Sony Xperia M5 E5643 Dual

Android v5.02Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117957

Sony Xperia M5 E5633 Dual

Android v5.02Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117954

Sony Xperia M5 E5606

Android v5.01Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117953

Sony Xperia M5 E5603

Android v5.01Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117956

Sony Xperia M5 Dual

Android v5.02Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117952

Sony Xperia M5

Android v5.01Sim142g5.0"21MP/13MP16GB
117728

Sony Xperia M4 Aqua Dual

Android v5.0.x1 Sim136g5.0"13MP/5MP8GB
117727

Sony Xperia M4 Aqua

Android v5.0.x1 Sim136g5.0"13MP/5MP8GB
117210

Sony Xperia M2 Dual

Android v4.32 Sim148g4.8"8MP8GB
117540

Sony Xperia M2 Aqua

Android v4.4.21 Sim149g4.8"8MP/VGA8GB
117723

Sony Xperia E4g

Android 4.4.41 Sim135g4.7"5MP/2MP8GB
117722

Sony Xperia E4 Dual

Android 4.4.42 Sim144g5.0"5MP/2MP8GB
117721

Sony Xperia E4

Android 4.4.41 Sim144g5.0"5MP/2MP8GB
117571

Sony Xperia E3 Dual D2212

Android v4.4.22 Sim143g4.5"5MP/VGA4GB
117570

Sony Xperia E3 Dual

Android v4.4.22 Sim143g4.5"5MP/VGA4GB
117549

Sony Xperia E3

Android v4.41 Sim143g4.5"5MP/VGA4GB
117949

Sony Xperia C5 Ultra Dual

Android v5.02Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117946

Sony Xperia C5 Ultra

Android v5.01Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117947

Sony Xperia C5 E5553

Android v5.01Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117950

Sony Xperia C5 E5533 Dual

Android v5.02Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117951

Sony Xperia C5 E5506 Dual

Android v5.02Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117948

Sony Xperia C5 E5506

Android v5.01Sim187g6.0"13MP/13MP16GB
117822

Sony Xperia C4 E5306

Android v5.01Sim147g5.5"13MP/5MP16GB
117821

Sony Xperia C4 E5303

Android v5.01Sim147g5.5"13MP/5MP16GB
117823

Sony Xperia C4

Android v5.01Sim147g5.5"13MP/5MP16GB
117442

Sony Xperia C3 Dual Sim

Android v4.4.22 Sim149g5.5"8MP/5MP8GB
117441

Sony Xperia C3

Android v4.4.21 Sim149g5.5"8MP/5MP8GB