لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ

لیست قیمت گوشی موبایل سامسونگ

کدMobileOSSimWDisplayCameraMemoryقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Mobile SAMSUNG

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گوشی موبایل سامسونگ

127358

Samsung Galaxy S9 Plus Dual SIM - 64GB

Android 8.02 Sim189g6.2"12MP/8MP64GB

۴,۴۲۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

4,420,000
127849

Samsung Galaxy S9 Plus Dual SIM - 128GB

Android 8.02 Sim189g6.2"12MP/8MP128GB

۴,۹۸۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

4,980,000
127357

Samsung Galaxy S9 Dual SIM - 64GB

Android 8.02 Sim163g5.8"12MP/8MP64GB

۳,۹۴۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

3,940,000
127848

Samsung Galaxy S9 Dual SIM - 128GB

Android 8.02 Sim163g5.8"12MP/8MP128GB

۴,۱۷۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

4,170,000
122752

Samsung Galaxy S8 Plus Dual SIM

Android 7.02 Sim173g6.2"12MP/8MP64GB

۳,۷۹۹,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

3,799,000
122753

Samsung Galaxy S8 Dual SIM

Android 7.02 Sim155g5.8"12MP/8MP64GB

۳,۴۹۹,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

3,499,000
118571

Samsung Galaxy S7 edge Dual - 32GB

Android v6.02 Sim157g5.5"12MP/5MP32GB
121786

Samsung Galaxy S7 Dual SIM 32GB

Android 6.02 Sim152g5.1"12MP/5MP32GB
118563

Samsung Galaxy S7 Dual SIM - 32GB

Android v6.02 Sim152g5.1"12MP/5MP32GB
117969

Samsung Galaxy On5

Android v5.12 Sim149g5.0"8MP/5MP8GB
125169

Samsung Galaxy Note 8 Dual SIM 64GB

Android 7.12 Sim195g6.3"12MP/8MP64GB

۴,۵۵۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

4,550,000
127816

Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730F Dual SIM 64GB

Android 7.02 Sim181g5.5"13MP/13MP64GB

۱,۸۶۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,860,000
126172

Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730F Dual SIM

Android 7.02 Sim181g5.5"13MP/13MP32GB

۱,۸۲۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,820,000
124468

Samsung Galaxy J7 Pro SM-J730F Dual SIM

a2 Sim181g5.5"13MP/13MP16GB
121787

Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610FD Dual SIM

Android 6.02 Sim167g5.5"13MP/8MP16GB

۱,۵۷۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,570,000
127817

Samsung Galaxy J7 Prime 2 Dual SIM 32GB

Android 7.12 Sim166g5.5"13MP/13MP32GB

۱,۷۹۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,790,000
125102

Samsung Galaxy J7 (2017) SM-J701F Dual SIM

Android 7.02 Sim170g5.5"13MP/5MP16GB

۱,۲۶۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,260,000
124469

Samsung Galaxy J5 Pro SM-J530F/DS Dual SIM

Android 7.12 Sim160g5.2"13MP/13MP32GB

۱,۶۰۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,600,000
121788

Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570FD Dual SIM

Android 6.02 Sim143g5.0"13MP/5MP16GB

۱,۲۹۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,245,000
124470

Samsung Galaxy J5 (2016) J510F/DS 4G Dual SIM

Android 6.02 Sim160g5.2"13MP/5MP16GB
122071

Samsung Galaxy J3 SM-J320F/DS Dual SIM

Android 5.12 Sim138g5.0"8MP/5MP8GB

۹۶۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

960,000
124812

Samsung Galaxy J3 Pro SM-J330F Dual SIM

Android 7.02 Sim142g5.0"13MP/5MP16GB

۱,۱۵۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,150,000
125923

Samsung Galaxy J2 Prime

Android 6.02 Sim160g5.0"8MP/5MP8GB
122075

Samsung Galaxy J1 Ace SM-J111F-DS Dual SIM

Android 5.12 Sim131g4.3"5MP/2MP8GB

۷۶۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

760,000
119356

Samsung Galaxy J1 2016 SM-J120

Android v5.12 Sim131g4.5"5MP/2MP8GB
127070

Samsung Galaxy Grand Prime Pro SM-J250F Dual SIM 16GB

Android 7.02 Sim153g5.0"8MP/5MP16GB

۸۹۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

890,000
121789

Samsung Galaxy Grand Prime Plus SM-G532F/DS Dual SIM

Android 6.02 Sim160g5.0"8MP/5MP8GB

۸۱۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

810,000
125924

Samsung Galaxy C9 Pro Dual SIM

Android 6.02 Sim189g6.0"16MP/16MP64GB
125925

Samsung Galaxy C7 Pro Dual SIM

Android 6.02 Sim172g5.7"16MP/16MP64GB
126887

Samsung Galaxy A8 Plus (2018) Dual SIM

Android 7.12 Sim191g6.0"16MP/16MP64GB

۳,۱۲۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

3,120,000
126885

Samsung Galaxy A8 2018 - 32GB

Android 7.12 Sim172g5.6"16MP/16MP64GB
126886

Samsung Galaxy A8 2018 - 64GB

Android 7.12 Sim172g5.6"16MP/16MP64GB

۲,۷۹۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

2,790,000
122069

Samsung Galaxy A7 (2017) Dual SIM

Android 6.02 Sim186g5.7"16MP/16MP32GB
118009

Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710F

Android v5.12 Sim172g5.5"13MP/5MP16GB
121785

Samsung Galaxy A5 (2017) Dual SIM

Android 6.02 Sim157g5.2"16MP/16MP32GB

۱,۹۹۰,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتي ( مايکروتل - هماهنگ - سامتل - همراه سرویس )

1,990,000
122070

Samsung Galaxy A3 (2017) Dual SIM

Android 6.02 Sim135g4.7"13MP/8MP16GB