لیست قیمت کابل و اتصالات

لیست قیمت کابل و اتصالات

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable TSCO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات تسکو

124664

Cable TSCO VGA TC 588

124667

Cable TSCO VGA TC 586

۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

15,000
124668

Cable TSCO VGA TC 584

۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

13,000
124669

Cable TSCO VGA TC 582

124673

Cable TSCO USB 2.0 Extension Cable 5M

۱۳,۷۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

13,700
124674

Cable TSCO USB 2.0 Extension Cable 3M

۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

10,000
124675

Cable TSCO USB 2.0 Extension Cable 1.5M

۴,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

4,500
124685

Cable TSCO TC02 Flat Printer

۸,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

8,000
124684

Cable TSCO TC01 Flat Printer

۶,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

6,500
124703

Cable TSCO TC 89 3.5mm Audio

۸,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

8,500
124702

Cable TSCO TC 86 3.5mm Audio

۹,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

9,000
124687

Cable TSCO TC 81 2 In 1 3.5mm To 2 RCA Plug

۵,۹۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

5,900
124689

Cable TSCO TC 80 3.5mm Audio

۴,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

4,000
124695

Cable TSCO TC 65 USB To Lightning

۱۲,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

12,000
124697

Cable TSCO TC 63N USB To Lightning

۱۰,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

10,500
124694

Cable TSCO TC 62 USB To microUSB

۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

13,000
124699

Cable TSCO TC 61 USB To microUSB

۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

10,000
124696

Cable TSCO TC 56 USB To microUSB

۱۲,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

12,000
124706

Cable TSCO TC 54 Flat USB To microUSB

۸,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

8,000
124705

Cable TSCO TC 53 USB To microUSB

124704

Cable TSCO TC 51 USB To microUSB

۸,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

8,500
124678

Cable TSCO Printer USB Cable 1.5M

۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

5,000
124680

Cable TSCO Printer USB 5M

۹,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

9,000
124679

Cable TSCO Printer USB 3M

۶,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

6,500
124682

Cable TSCO Power 2M

۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

5,000
124683

Cable TSCO Power 1.5M

124690

Cable TSCO Laptop Power

۷,۵۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

7,500
124663

Cable TSCO HDMI TC 78

۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

45,000
124666

Cable TSCO HDMI TC 76

۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

30,000
124672

Cable TSCO HDMI 1.4

۱۶,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

16,000
124671

Cable TSCO HDMI 1.4

۱۲,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

12,000
124670

Cable TSCO HDMI 1.4

۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله توسن سیستم

10,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Cable B-Net

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کابل و اتصالات بی نت

118914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۵۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

155,000
118918

Cable B-Net VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
118924

Cable B-Net VGA 40.0M

۱۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

129,000
118923

Cable B-Net VGA 30.0M

۷۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۸۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

75,000
118917

Cable B-Net VGA 3.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
118922

Cable B-Net VGA 25.0M

۴۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

43,000
118921

Cable B-Net VGA 20.0M

۳۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵۱,۰۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

38,000
118920

Cable B-Net VGA 15.0M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

28,000
118919

Cable B-Net VGA 10M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

16,500
118915

Cable B-Net VGA 1.5M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

5,000
118916

Cable B-Net VGA 1.0M

118911

Cable B-Net Printer 5.0m

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

7,000
118910

Cable B-Net Printer 3.0m

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
118913

Cable B-Net Printer 15m

118912

Cable B-Net Printer 10m

۲۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,000
118909

Cable B-Net Printer 1.5m

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
118938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

16,000
118937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
118942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

118941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

118940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

118939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
118936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

9,000
119013

Cable B-Net Micro HDMI

118945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

17,000
118944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
119121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

49,000
118946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
118943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118908

Cable B-Net HDMI 50M

118901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

15,000
118907

Cable B-Net HDMI 40M

۵۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

510,000
118906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

۳۷۰,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

280,000
118900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
118905

Cable B-Net HDMI 25M

۸۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

89,000
118904

Cable B-Net HDMI 20M

۴۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

48,000
118903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

39,000
118902

Cable B-Net HDMI 10M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
121050

Cable B-Net HDMI 1.8M

121049

Cable B-Net HDMI 1.5M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
118999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
118996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

29,000
118998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
119002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
119001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
119000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
118997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
118995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

تعداد 80 کالا از 151 کالا نمایش داده شد