لیست قیمت ساعت و مچ پند دیجیتال مای کرونوز

لیست قیمت ساعت و مچ پند دیجیتال مای کرونوز

کدمدلصفحه نمایشوزنسیستم عاملباتریقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Digital Watch - SmartBand My Kronoz

لیست بهترین قیمت خرید و فروش ساعت و مچ پند دیجیتال مای کرونوز

118597

MyKronoz ZeTel Silver

1.5"لیتیوم یونی
111013

MyKronoz ZeFit

OLED25 gAndroid - iOSلیتیوم یونی
111015

MyKronoz ZeClock

OLED65 gAndroid - iOSلیتیوم یونی
111006

MyKronoz ZeBracelet 2

OLED330 gAndroid - iOSلیتیوم یونی