لیست قیمت محافظ برق

لیست قیمت محافظ برق

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip Orico

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق اوریکو

128149

Power Strip Orico OSJ-4A5U-EU

۲۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

209,000
127008

Power Strip Orico OSC-4A4U-UN 4 AC Outlets 4 USB Ports Surge Protector

128263

Power Strip Orico OSC-4A4U-EU 4 AC Outlets 4 USB Ports Surge Protector

۱۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

148,000
127007

Power Strip Orico ODC-2A5U-V1-EU 2AC Outlets 5 USB Ports Surge Protector

۱۴۶,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

146,000
127006

Power Strip Orico ODC-2A5U Smart USB Charger Surge Protector

128145

Power Strip Orico HPC-8A5U-V1

۱۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

169,000
128146

Power Strip Orico HPC-6A5U-V1

۱۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

159,000
128143

Power Strip Orico HPC-6A5U-EU

۱۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

182,000
128148

Power Strip Orico HPC-4A5U-V1

۱۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

138,000
128144

Power Strip Orico HPC-4A5U-EU

۱۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

175,000
128147

Power Strip Orico DST-4A5U

۱۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهارفصل

189,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip HuntKey

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق هانت کی

125448

Power Strip HuntKey SZN607 - 3M

۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

94,000
110221

Power Strip HuntKey SZN507 - 2A-3M

۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

82,000
128309

Power Strip HuntKey SZN507 - 1A-3M

۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

75,000
111054

Power Strip HuntKey SZM804 - 3M

۷۴,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ساله آونگ ( نماینده انحصاری HuntKey در ایران )

74,000
110224

Power Strip HuntKey SZM604 - 3M

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ساله آونگ ( نماینده انحصاری HuntKey در ایران )

67,000
128308

Power Strip HuntKey SZM404 - 2M

۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

57,000
125447

Power Strip HuntKey SZM401 - 1.5M

128307

Power Strip HuntKey SZM304 - 2M

۵۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

52,000
110228

Power Strip HuntKey SZM304 - 1.5M

۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ساله آونگ ( نماینده انحصاری HuntKey در ایران )

54,000
122841

Power Strip HuntKey SZK406 - 3M

۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ساله آونگ ( نماینده انحصاری HuntKey در ایران )

88,000
111056

Power Strip HuntKey PZD401 - 2M

111052

Power Strip HuntKey PZC504 - 3M

۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

96,000
110199

Power Strip HuntKey PZB404 - 3M

۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ

78,000
110202

Power Strip HuntKey PZA801 - 3M

۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتی تعویض 1 ساله آونگ ( نماینده انحصاری HuntKey در ایران )

82,000
110232

Power Strip HuntKey PZA503

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip Philips

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق فیلیپس

110205

Power Strip Philips SPN5085B/10 Home Theater Surge Protector

110218

Power Strip Philips SPN5044B/10 Home Theater Surge Protector

110208

Power Strip Philips SPN4085B/10 Home Office Surge Protector

110210

Power Strip Philips SPN3110/10 Surge Protector

110230

Power Strip Philips SPN3040A/10 Surge Protector

110217

Power Strip Philips SPN1051B

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip Golden Line

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق گلدن لاین

121864

Power Strip Golden Line Golden Line LED 601 Surge Protector

121863

Power Strip Golden Line Golden Line LED 101 Surge Protector

121862

Power Strip Golden Line GLT 402USB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip Foroozesh

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق فروزش

122698

Power Strip Foroozesh FR250

۲۲,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی فروزش

22,000
122699

Power Strip Foroozesh FR250

۲۳,۵۰۰

تومان

2 سال گارانتی فروزش

23,500
122696

Power Strip Foroozesh FR231

۲۰,۰۰۰

تومان

2 سال گارانتی فروزش

20,000
122697

Power Strip Foroozesh FR231

۲۱,۵۰۰

تومان

2 سال گارانتی فروزش

21,500

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip Hadron

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق هادرون

122903

Power Strip Hadron Smart Power Protector P101

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Strip TSCO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش محافظ برق تسکو

124736

Power Strip TSCO TPS 550U

۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

68,000
125395

Power Strip TSCO TPS 548U

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

67,000
127833

Power Strip TSCO TPS 536U

۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

68,000
125394

Power Strip TSCO TPS 536 1.5M

127832

Power Strip TSCO TPS 534U

۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

68,000
125390

Power Strip TSCO TPS 534

124739

Power Strip TSCO TPS 532U

124740

Power Strip TSCO TPS 524V

125389

Power Strip TSCO TPS 508 Socket

۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

48,000
125382

Power Strip TSCO TPS 505 Universal Adaptor

۱۱,۹۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

11,900
125381

Power Strip TSCO TPS 504 Universal Adaptor

۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

15,000
125380

Power Strip TSCO TPS 503 Universal Adaptor

۹,۹۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

9,900
125386

Power Strip TSCO TPS 500 Single Port Adapter

۵,۹۰۰

تومان

گارانتی 12 ماه توسن سیستم

5,900