لیست قیمت لوازم جانبی کدی

لیست قیمت لوازم جانبی کدی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Accessories Caddy

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لوازم جانبی کدی

106355

Accessories Caddy Case

۶۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 9 . 5 برای درایو های باریک

۹۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 5 برای درایو های استاندارد

۱۵۰,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 7 برای استفاده در آی مک

65,000