لیست قیمت درایو لپ تاپ کدی

لیست قیمت درایو لپ تاپ کدی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Drive Laptop Caddy

لیست بهترین قیمت خرید و فروش درایو لپ تاپ کدی

106355

Drive Laptop Caddy Case

۶۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 9 . 5 برای درایو های باریک

۹۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 5 برای درایو های استاندارد

۱۵۰,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 7 برای استفاده در آی مک

65,000