لیست قیمت لوازم جانبی

لیست قیمت لوازم جانبی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Accessories Caddy

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لوازم جانبی کدی

106355

Accessories Caddy Case

۶۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 9 . 5 برای درایو های باریک

۹۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 5 برای درایو های استاندارد

۱۵۰,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12 . 7 برای استفاده در آی مک

65,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Accessories ORICO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش لوازم جانبی اوریکو

123583

Accessories ORICO L95SS Notebook Internal Hard Drive Bracket

123584

Accessories ORICO L127SS Internal 12.7mm Notebook HDD Caddy

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی چهار فصل

70,000
123586

Accessories ORICO AC52535-1S Internal Hard Drive Bracket

۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی چهار فصل

35,000
126832

Accessories ORICO AC325-1S Internal Hard Drive Bracket

۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتی چهار فصل

29,000
126831

Accessories ORICO 1125SS 2.5 to 3.5 inch Hard Drive Caddy Enclosure

۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی چهار فصل

75,000
126830

Accessories ORICO 1109SS 5.25 inch Bay Hard Drive Caddy for 3.5 inch SATA HDD

123581

Accessories ORICO 1106SS Internal Hard Drive Bracket

123580

Accessories ORICO 1105SS Internal Hard Drive Bracket