لیست قیمت درایو لپ تاپ

لیست قیمت درایو لپ تاپ

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Drive Laptop Caddy

لیست بهترین قیمت خرید و فروش درایو لپ تاپ کدی

106355

Drive Laptop Caddy Case

۹۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 9.5 برای درایو های باریک

۹۵,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12.5 برای درایو های استاندارد

۱۵۰,۰۰۰

تومان

با ضخامت 12.7 برای استفاده در آی مک

95,000