لیست قیمت مبدل فیبر

لیست قیمت مبدل فیبر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Fiber Optic D-Link

لیست بهترین قیمت خرید و فروش مبدل فیبر دی لینک

108019

Fiber Optic D-Link DMC-F02SC

107991

Fiber Optic D-Link DMC-810SC Media Converter

107987

Fiber Optic D-Link DMC-700SC Media Converter

۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

490,000
108020

Fiber Optic D-Link DMC-560SC

107990

Fiber Optic D-Link DMC-530SC Media Converter

107989

Fiber Optic D-Link DMC-515SC Media Converter

107988

Fiber Optic D-Link DMC-300SC Media Converter

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Fiber Optic TP-Link

لیست بهترین قیمت خرید و فروش مبدل فیبر تی پی لینک

110888

Fiber Optic TP-Link TL-SM311LS MiniGBIC Module

۱۱۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

111,000
110893

Fiber Optic TP-Link TL-SM311LM MiniGBIC Module

۱۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

105,000
110895

Fiber Optic TP-Link TL-MC1400 14-Slot Fiber Converter Chassis

۶۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

609,000
110885

Fiber Optic TP-Link MC210CS Gigabit Single-Mode Media

110881

Fiber Optic TP-Link MC200CM Gigabit Multi-Mode Media

۱,۷۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

1,760,000
110891

Fiber Optic TP-Link MC110CS 10/100Mbps Single-Mode Media

۱۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله متم اف

122,000
110883

Fiber Optic TP-Link MC100CM 10/100Mbps Multi-Mode Media