لیست قیمت آل این وان لنوو

لیست قیمت آل این وان لنوو

کدAll in OneCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش All in One Lenovo

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آل این وان لنوو

109274

Lenovo M92Z i5

Intel® Core™ i53.2~3.64.050021.5"AMD 7650M6.8
118865

Lenovo ThinkCentre E93z

intel® Core™ i52.80~3.304.0100021.5"GeForce® 720M7.0
118866

Lenovo ThinkCentre E93z

intel® Core™ i52.80~3.308.0100021.5"GeForce® 720M7.0
118966

Lenovo ThinkCentre E73z

intel® Core™ i52.90~3.404.050020.0"Intel@ HD8.5
118967

Lenovo ThinkCentre E73z

intel® Core™ i52.90~3.404.0100020.0"Intel@ HD8.5
119418

Lenovo ThinkCentre E63z

intel® Core™ i31.704.050019.5"Intel@ HD4.0

۲,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی بهین

2,210,000
119419

Lenovo ThinkCentre E63z

intel® Core™ i31.704.050019.5"Intel@ HD4.0
118892

Lenovo ThinkCentre E63z

intel® Pentium2.41~2.664.050019.5"Intel@ HD4.0
118893

Lenovo ThinkCentre E63z

intel® Pentium2.41~2.664.0100019.5"Intel@ HD4.0
110825

Lenovo E63Z i3 Touch

Intel® Core™ i31.704.050019.5"Intel® HD5.0
110824

Lenovo E63Z i3

Intel® Core™ i31.704.050019.5"Intel® HD5.0
110823

Lenovo E63Z

Intel® Pentium2.41~2.662.050019.5"Intel® HD5.0
109245

Lenovo E62Z i3

Intel® Core™ i33.44.050018.4"Intel® HD5.0
109273

Lenovo E62Z

Intel® Pentium3.04.050018.4"Intel® HD5.0
110400

Lenovo S4040 i7

Intel® Core™ i73.2~4.08.0100021.5"GeForce® 820M8.5
110398

Lenovo S4040 i5

Intel® Core™ i53.2~3.44.01.021.5"GeForce® 820M8.5
110399

Lenovo S4040 i3

Intel® Core™ i33.604.050021.5"GeForce® 820M8.5
120523

Lenovo S200Z

intel® Pentium1.6~2.44.050019.5"Intel@ HD3.9

۱,۹۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله لایف

1,970,000
111668

Lenovo Ideacentre Flex 20

Intel® Core™ i51.6~2.64.050019.5"Intel® HD3.5
119526

Lenovo IdeaCentre 300

intel® Core™ i52.30~2.804.0100021.5"GeForce® 920M6.5

۳,۲۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 سال لایف

3,270,000
120272

Lenovo IdeaCentre 300

intel® Core™ i32.304.050021.5"Intel@ HD6.5
120273

Lenovo IdeaCentre 300

intel® Core™ i52.30~2.804.0100022.0GeForce® 920M6.5
120521

Lenovo IdeaCentre 300

intel® Core™ i52.30~2.804.050022.0Intel@ HD6.5
120522

Lenovo IdeaCentre 300

intel® Core™ i32.304.050022.0GeForce® 920M6.5

۲,۵۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله لایف

2,570,000
109275

Lenovo C560 i5

Intel® Core™ i52.9~3.64.0100023.0"GeForce® 7058.0
109278

Lenovo C460 i3

Intel® Core™ i32.904.050021.5"GeForce® 750M6.5
109282

Lenovo C460 i3

Intel® Core™ i32.904.050021.5"Intel® HD6.5
111684

Lenovo C4030 Touch

Intel® Core™ i51.9~2.78.0100021.5"GeForce® 810A5.5
110392

Lenovo C4030 Touch

Intel® Core™ i31.704.050021.5"GeForce® 820M5.5
111157

Lenovo C4030 i3

Intel® Core™ i31.704.050021.5"Intel® HD6.5
109262

Lenovo C4030 i3 (Touch)

Intel® Core™ i31.70~2.004.050021.5"GeForce® 820M5.5
109280

Lenovo C360

Intel® Pentium2.54.050019.5"Intel® HD5.7
109265

Lenovo C260

Intel® Celeron2.41~2.582.050019.5"Intel® HD3.5

۱,۸۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی - RAM4GB . HARD1TB

1,880,000
111158

Lenovo C2030 i3

Intel® Core™ i31.704.0500GB19.5"Intel® HD4.5
110910

Lenovo B5030

Intel® Core™ i72.2~3.28.0200023.0"GeForce® 820M9.0