لیست قیمت آل این وان ایسوس

لیست قیمت آل این وان ایسوس

کدAll in OneCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش All in One ASUS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آل این وان ایسوس

123667

ASUS Zen ZN241IC

intel® Core™ i52.50~3.18.01000GeForce® 940M7.3
123668

ASUS ZEN ZN220

intel® Core™ i52.30~2.808.0100021.5"GeForce® 930M6.2

۴,۰۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

4,050,000
120535

ASUS Zen Pro Z220IC

intel® Core™ i52.30~2.808.0100021.5"GeForce® 960M6.2
118371

ASUS Zen Pro Z220IC

intel® Core™ i72.80~3.608GB1000+12821.5"GeForce6.2 KG
120270

ASUS Zen Pro Z220IC

intel® Core™ i72.80~3.68.0100021.5"GeForce® 960M6.2
119229

ASUS Vivo V230IC

intel® Core™ i52.20~2.808.01000+823.0"GeForce® 930M9.0

۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

4,200,000
118370

ASUS Vivo V230IC

Intel Core i72.88.01.0TB+823.0GeForce® 930M9.0

۴,۸۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

4,890,000
124975

ASUS V221

intel® Pentium1.5~2.64.050021.5"Intel@ HD4.6

۲,۶۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - ویستا - الماس - آواژنگ )

2,660,000
125344

ASUS V221

intel® Core™ i32.808.0100021.5"Intel@ HD4.6

۲,۹۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - ویستا - الماس - آواژنگ )

2,940,000
120856

ASUS A6421

intel® Core™ i31.704.0100021.5"GeForce® 930M8.1

۳,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

3,210,000
122256

ASUS A6421

intel® Core™ i73.4~4.016.01000+12821.5"GeForce® 930M8.1
120325

ASUS A6421

intel® Core™ i73.4~4.08.0100021.5"GeForce® 930M8.1

۴,۲۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

4,210,000
120326

ASUS A6421

intel® Core™ i52.70~3.38.0100021.5"GeForce® 930M8.1

۳,۴۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

۳,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ ) لمسی

3,450,000
120327

ASUS A6421

intel® Core™ i52.70~3.38.01000+12821.5"GeForce® 930M8.1

۳,۸۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

3,800,000
120533

ASUS A4321

intel® Core™ i33.704.0100019.5"GeForce® 930M7.3

۲,۹۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا ) . TOUCH

2,985,000
120534

ASUS A4321

intel® Core™ i33.704.0100019.5"Intel@ HD7.3
123408

ASUS A4321

Intel® 44003.304.050019.5"7.3

۲,۵۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,515,000
120854

ASUS A4321

intel® Core™ i52.30~2.804.0100019.5"GeForce® 930M7.3

۳,۲۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,215,000
124974

ASUS A4321

intel® Core™ i33.74.050019.5"Intel@ HD7.3
110306

ASUS A4310 WB008

Intel® Celeron2.804.050020.0"Intel® HD6.5
123669

ASUS A4110

intel® Celeron1.6~2.084.050015.6"Intel@ HD2.2

۱,۸۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا ) NONE TOUCH

1,855,000