لیست قیمت آل این وان ایسوس

لیست قیمت آل این وان ایسوس

کدAll in OneCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش All in One ASUS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آل این وان ایسوس

120268

ASUS Zen Pro Z240

intel® Core™ i72.80~3.616.01000+12824"GeForce® 960M7.3

۶,۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

6,200,000
120269

ASUS Zen Pro Z240

intel® Core™ i72.80~3.616.01000+128-GeForce® 960M7.3

۷,۱۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

7,180,000
120270

ASUS Zen Pro Z220IC

intel® Core™ i72.80~3.68.0100021.5"GeForce® 960M6.2
118371

ASUS Zen Pro Z220IC

intel® Core™ i72.80~3.608GB1000+12821.5"GeForce6.2 KG

۵,۶۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

5,640,000
119229

ASUS Vivo V230IC

intel® Core™ i52.20~2.808.01000+823.0"GeForce® 930M9.0

۴,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

4,210,000
109362

ASUS ET2030INK

AMD A4-62101.804.050019.5"AMD Radeon HD7.8

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال اصلی ایسوس ( سازگار - الماس - اواژنگ ) - تاچ

2,250,000
120326

ASUS A6421

intel® Core™ i52.70~3.38.0100021.5"GeForce® 930M8.1

۳,۶۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

3,680,000
120856

ASUS A6421

intel® Core™ i31.704.0100021.5"GeForce® 930M8.1

۳,۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

3,345,000
122256

ASUS A6421

intel® Core™ i73.4~4.016.01000+12821.5"GeForce® 930M8.1

۴,۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی 2 سال ایسوس ( سازگار - الماس - آواژنگ )

4,650,000
120533

ASUS A4321

intel® Core™ i33.704.0100019.5"GeForce® 930M7.3

۳,۲۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,235,000
120534

ASUS A4321

intel® Core™ i33.704.0100019.5"Intel@ HD7.3

۳,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,210,000
120854

ASUS A4321

intel® Core™ i52.30~2.804.0100019.5"GeForce® 930M7.3

۳,۳۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,385,000
110306

ASUS A4310 WB008

Intel® Celeron2.804.050020.0"Intel® HD6.5