لیست قیمت آل این وان اپل

لیست قیمت آل این وان اپل

کدAll in OneCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش All in One Apple

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آل این وان اپل

111059

Apple MF883

Intel® Core™ i51.4.~2.78.050021.5"Intel® HD5.6
112201

Apple iMac MK482 2015 Retina 5K Display

Intel® Core™ i53.3~3.98.0200027.0"ATI M3959.5

۱۰,۸۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست .

10,800,000
112200

Apple iMac MK472 2015 Retina 5K Display

Intel® Core™ i53.1~3.68.0100027.0"ATI M3909.5

۹,۸۷۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست .

9,870,000
112199

Apple iMac MK462 2015 Retina 5K

Intel® Core™ i53.1~3.68.0100027.0"ATI M3809.5

۸,۷۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,720,000
112740

Apple iMac MK452 2015

intel® Core™ i53.10~3.608.0100021.5"Intel@ HD5.6

۷,۵۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,500,000
112198

Apple iMac MK442 2015

Intel® Core™ i52.8~3.38.0100021.5"Intel® HD5.6

۶,۶۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,600,000
112197

Apple iMac MK142 2015

Intel® Core™ i51.6~2.78.0100021.5"Intel® HD5.6

۵,۷۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست .

5,740,000
111182

Apple iMac MF885 with Retina 5K Display

Intel® Core™ i53.3~3.78.0100027.0"ATI M2909.54
111058

Apple iMac CTO - 5K Display Retina

Intel® Core™ i74.0~4.48.0300027.0"ATI M2959.6