لیست قیمت هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای سیگیت

لیست قیمت هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای سیگیت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش NAS Seagate

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد درایو ذخیره شبکه‌ ای سیگیت

103049

NAS Seagate Rackmount 8Bay Dual Power - 24TB

111400

NAS Seagate Pro 6-Bay STDF12000200 - 12TB

111402

NAS Seagate Pro 4-Bay STDE20000200 - 20TB

111362

NAS Seagate Pro 4-Bay STDE200 - Diskless

109841

NAS Seagate Pro 2-Bay STDD8000200 - 8TB

109847

NAS Seagate Pro 2-Bay STDD4000200 - 4TB

109851

NAS Seagate Pro 2-Bay STDD200 - Diskless

111397

NAS Seagate Pro 2-Bay STDD10000200 - 10TB

111384

NAS Seagate Personal Cloud 2-Bay CS8000201 - 8TB

111375

NAS Seagate Personal Cloud 2-Bay CS4000201 - 4TB

111352

NAS Seagate Personal Cloud 1-Bay CR5000200

111353

NAS Seagate Personal Cloud 1-Bay CR4000200 - 4TB

110418

NAS Seagate Business Storage Windows Server 4-Bay NAS - 8TB

106977

NAS Seagate Business Storage Windows Server 4-Bay - 4TB

111404

NAS Seagate Business Storage Windows Server 4-Bay - 16TB

106976

NAS Seagate Business Storage Windows Server 4-Bay - 12TB

106974

NAS Seagate Business Storage Rackmount 4-Bay - 8TB

106975

NAS Seagate Business Storage Rackmount 4-Bay - 4TB

106973

NAS Seagate Business Storage Rackmount 4-Bay - 12TB

111615

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - Diskless

109209

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - 8TB

109213

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - 32TB

109212

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - 24TB

109211

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - 16TB

109210

NAS Seagate Business Storage 8-Bay Rackmount - 12TB

109896

NAS Seagate Business Storage 4-Bay STBP4000200 - 4TB

108402

NAS Seagate Business Storage 4-Bay - Diskless

106663

NAS Seagate Business Storage 4-Bay - 8TB

106662

NAS Seagate Business Storage 4-Bay - 4TB

106665

NAS Seagate Business Storage 4-Bay - 16TB

106664

NAS Seagate Business Storage 4-Bay - 12TB

106661

NAS Seagate Business Storage 2-Bay - 8TB

106660

NAS Seagate Business Storage 2-Bay - 6TB

106659

NAS Seagate Business Storage 2-Bay - 4TB

108392

NAS Seagate Business Storage 2-Bay - Diskles

108391

NAS Seagate Business Storage 1-Bay - 4TB

108390

NAS Seagate Business Storage 1-Bay - 3T

108389

NAS Seagate Business Storage 1-Bay - 2TB

111311

NAS Seagate 4-Bay STCU4000200 - 4TB

111332

NAS Seagate 4-Bay STCU200 - Diskless

119040

NAS Seagate 4-Bay STCU16000200 - 16TB

111367

NAS Seagate 2-Bay STDE200 - Diskless

109839

NAS Seagate 2-Bay STCT4000200 - 4TB

111359

NAS Seagate 2-Bay STCT10000200 - 10TB