لیست قیمت آنتن تقویتی دی لینک

لیست قیمت آنتن تقویتی دی لینک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Antenna D-Link

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آنتن تقویتی دی لینک

108001

Antenna D-Link ANT70-SP

104146

Antenna D-Link ANT70-1800

۵۳۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

531,000
104142

Antenna D-Link ANT70-1400N

۹۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

957,000
104139

Antenna D-Link ANT70-1000

108000

Antenna D-Link ANT70-0800

۴۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

432,000
104140

Antenna D-Link ANT50-2000N

۱,۰۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

1,037,000
107999

Antenna D-Link ANT24-1600N

۶۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

648,000
104145

Antenna D-Link ANT24-1202

۴۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

448,000
104150

Antenna D-Link ANT24-1201

۲۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

225,000
104148

Antenna D-Link ANT24-0802

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

70,000
104141

Antenna D-Link ANT24-0800

۳۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

332,000
104149

Antenna D-Link ANT24-0700

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

67,000
104144

Antenna D-Link ANT24-0600

۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

95,000
104151

Antenna D-Link ANT24-0502

۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

20,000
104143

Antenna D-Link ANT24-0230

۱۰۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 2 ساله ایزی - نماینده فروش محصولات D - Link در ایران

106,000