لیست قیمت آنتن تقویتی تی پی لینک

لیست قیمت آنتن تقویتی تی پی لینک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Antenna TP-Link

لیست بهترین قیمت خرید و فروش آنتن تقویتی تی پی لینک

110206

Antenna TP-Link TL-ANT5830B

110768

Antenna TP-Link TL-ANT5823B 5GHz 23dBi Outdoor Panel

121712

Antenna TP-Link TL-ANT5819MS 5GHz 19dBi 2x2 MIMO Sector

121711

Antenna TP-Link TL-ANT2424MD 2.4GHz 24dBi 2x2 MIMO Sector

110764

Antenna TP-Link TL-ANT2424B 2.4GHz 24dBi Grid Parabolic

110763

Antenna TP-Link TL-ANT2415D 2.4GHz 15dBi Outdoor

110769

Antenna TP-Link TL-ANT2414B 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional

110766

Antenna TP-Link TL-ANT2414A 2.4GHz 14dBi Directional

110773

Antenna TP-Link TL-ANT2412D 2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-directional

۱۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

139,000
110762

Antenna TP-Link TL-ANT2409A 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional

119090

Antenna TP-Link TL-ANT2408C 2.4GHz 8dBi Indoor Desktop Omni-directional

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

59,000
110757

Antenna TP-Link TL-ANT2408C 2.4GHz 8dBi Indoor

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

59,000
110749

Antenna TP-Link TL-ANT2405C 2.4GHz 5dBi Indoor Desktop

104131

Antenna TP-Link 8dBi Indoor Desktop Omni-directional TL-ANT2408CL

۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله پارس ارتباط

26,000
104134

Antenna TP-Link 2.4GHz 6dBi Indoor TL-ANT2406A

104133

Antenna TP-Link 2.4GHz 5dBi Indoor TL-ANT2405CL

104135

Antenna TP-Link 2.4GHz 3dBi Wireless TL-ANT2403N

104130

Antenna TP-Link 2.4GHz 12dBi Outdoor Omni-directional Antenna TL-A