لیست قیمت کارت شبکه تندا

لیست قیمت کارت شبکه تندا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش LAN Card Tenda

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کارت شبکه تندا

104035

LAN Card Tenda Wireless N300 USB Adapter W322U

104032

LAN Card Tenda Wireless N300 PCI Adapter W322P Plus

104036

LAN Card Tenda Wireless N300 PCI Adapter W322P

104041

LAN Card Tenda Wireless N300 High Gain USB Adapter W322UA

104037

LAN Card Tenda Wireless N300 Driver-free USB Adapter W326U

۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

35,000
104038

LAN Card Tenda Wireless N150 Pico USB Adapter W311MI

۲۹,۴۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

29,400
104033

LAN Card Tenda Wireless N150 PCI Adapter W311P

104039

LAN Card Tenda Wireless N150 Nano USB Adapter W311M

۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

23,000
104034

LAN Card Tenda Wireless N150 High Gain USB Adapter W311U Plus

۳۹,۴۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران ) به همراه آنتی ویروس یک ساله اویرا

39,400
107227

LAN Card Tenda W900U

۱۲۸,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

128,000
107561

LAN Card Tenda W322E

109922

LAN Card Tenda W311E Wireless N150 PCI Express Adapter

107560

LAN Card Tenda UH150

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران ) به همراه آنتی ویروس یک ساله اویرا

50,000
107559

LAN Card Tenda Gigabit PCI Express UG1

۳۳,۹۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

33,900
104030

LAN Card Tenda 300Mbps Dual Band Wireless N USB Adapter W522U

۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

62,000
104040

LAN Card Tenda 10/100/1000 Network Adapter TEL9901G

104031

LAN Card Tenda 10/100 Network Adapter L8139D

۱۲,۸۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

12,800