لیست قیمت سوئيچ سیسکو

لیست قیمت سوئيچ سیسکو

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Switch Cisco

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سوئيچ سیسکو

128690

Switch Cisco WS-C2960X-24TS-L 24Port Managed

۵,۱۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

5,170,000
125636

Switch Cisco SG300-28SFP 28-port Gigabit SFP Managed

۳,۶۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

3,670,000
125630

Switch Cisco SG300-28PP 28-port Gigabit PoE+ Managed

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

2,600,000
125637

Switch Cisco SG300-28 28-Port Gigabit Managed

۱,۶۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,610,000
125638

Switch Cisco SG300-10SFP 10-port Gigabit Managed SFP

۱,۷۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,730,000
125632

Switch Cisco SG300-10PP 10-port Gigabit PoE+ Managed

۱,۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,430,000
125631

Switch Cisco SG300-10MPP 10-port Gigabit Max PoE+ Managed

۱,۷۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,780,000
125639

Switch Cisco SG300-10 10-Port Gigabit Managed

125642

Switch Cisco SG200-26P 26-port Gigabit PoE Smart

128697

Switch Cisco SG110D-08 8Port Unmanaged

۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

345,000
128692

Switch Cisco SG110-24HP-EU 24Port Unmanaged

۱,۳۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,320,000
128693

Switch Cisco SG110-16 16Port Unmanaged

۷۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

785,000
125635

Switch Cisco SF302-08PP 8-port 10 100 PoE+ Managed

۱,۱۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,190,000
125634

Switch Cisco SF302-08MPP 8-port 10 100 Max PoE+ Managed

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

1,450,000
128691

Switch Cisco SF300-24PP 24-port PoE+ Managed with Gig Uplinks

۲,۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

2,390,000
125633

Switch Cisco SF300-24MP 24-port 10 100 Max-PoE Managed

۳,۷۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

3,740,000
125641

Switch Cisco SF300-24 24-Port 10 100 Managed with Gigabit Uplinks

128694

Switch Cisco SF112-24 24Port Unmanaged

۷۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

720,000
128698

Switch Cisco SF110D-08 8Port Unmanaged

۲۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

220,000
128695

Switch Cisco SF110-24 24Port Unmanaged

۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

490,000
128696

Switch Cisco SF110-16 16Port Unmanaged

۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

420,000