لیست قیمت سوئيچ تندا

لیست قیمت سوئيچ تندا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Switch Tenda

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سوئيچ تندا

107596

Switch Tenda TEH2400M

۱۴۲,۵۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

142,500
107594

Switch Tenda TEH 1048

۴۶۹,۵۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

469,500
107587

Switch Tenda TEG1224T

۴۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

423,000
107586

Switch Tenda TEG1216T

107585

Switch Tenda TEG1210P

107584

Switch Tenda TEG1024T

107591

Switch Tenda TEG1024D

۴۴۹,۵۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

449,500
107590

Switch Tenda TEG1016P

107583

Switch Tenda TEG1016G

۳۲۹,۵۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

329,500
107589

Switch Tenda TEG1016D

۲۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

276,000
107582

Switch Tenda SS260

107581

Switch Tenda SG80

۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

85,000
107573

Switch Tenda SG50

۶۴,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

64,000
107569

Switch Tenda S8

107568

Switch Tenda S5

107570

Switch Tenda S16

۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

94,000
107572

Switch Tenda S108

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

34,000
122350

Switch Tenda S105 5-Port New Design

۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی ورسان ( نماینده انحصاری تندا در ایران )

26,000
107571

Switch Tenda S105

107567

Switch Tenda G1005D