لیست قیمت روتر و اکسس پوینت زیر گروه لینک سیس

لیست قیمت روتر و اکسس پوینت زیر گروه لینک سیس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Router Access Point Linksys

لیست بهترین قیمت خرید و فروش روتر و اکسس پوینت لینک سیس

111290

Linksys X3500‎

127254

Linksys WRT3200ACM-EU AC3200 MU-MIMO GIGABIT WI-FI

۱,۳۸۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

1,380,000
127249

Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band Wireless AC1900

۱,۰۱۶,۵۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

1,016,500
111280

Linksys WRT1900AC

127252

Linksys WRT1200AC-EU Dual-Band AC1200 Wireless

۸۱۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

811,000
127131

Linksys WAP300N-EE Wireless N300

127135

Linksys LRT224 Dual WAN VPN

127133

Linksys LRT214-EU Gigabit

127124

Linksys LAPN600-EU N600

۷۵۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

758,000
127123

Linksys LAPN300-EU N300

127130

Linksys LAPAC2600-EU Business Pro

۲,۳۲۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

2,323,000
127127

Linksys LAPAC1750PRO AC1750

۲,۱۶۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

2,160,000
127129

Linksys LAPAC1750-EU AC1750

۱,۳۹۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

1,394,000
127125

Linksys LAPAC1200-EU AC1200

127248

Linksys EA9500-EU AC5400 MU-MIMO GIGABIT

۲,۳۸۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

2,381,000
127247

Linksys EA8500-EU AC2600 Wireless

۱,۴۹۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

1,495,000
127246

Linksys EA7500-EU Dual-Band AC1900 Wireless

۱,۱۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

1,150,000
127244

Linksys EA6900-M2 AC1900 Smart Wireless Dual-Band

111284

Linksys EA6400

119577

Linksys EA6350 AC1200 + Dual-Band Smart Wi-Fi

۷۰۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

700,000
118324

Linksys EA6100 AC1200 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless

۳۵۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

359,000
127243

Linksys EA2750-M2 N600 Dual-Band Smart Wi-Fi Wireless

۴۱۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

418,000
111288

Linksys EA2700

127239

Linksys E900 N300 Wireless

۱۳۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

133,000
120182

Linksys E2500 N600 DUAL-BAND WIRELESS

۲۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

299,000
127242

Linksys E1700-EK N300 Wireless

۲۴۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

248,000
127240

Linksys E1200-M2 N300 Wireless

۱۸۶,۵۰۰

تومان

با گارانتی 2 سال آواژنگ

186,500