لیست قیمت روتر و اکسس پوینت زیر گروه تندا

لیست قیمت روتر و اکسس پوینت زیر گروه تندا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Router Access Point Tenda

لیست بهترین قیمت خرید و فروش روتر و اکسس پوینت تندا

107242

Tenda Wireless W301A Access Point

۲۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

235,000
107230

Tenda Wireless W300R2 Router

107240

Tenda Wireless W300M Router

107241

Tenda Wireless W300A Access Point

107228

Tenda Wireless N450 Gigabit Router

103939

Tenda Wireless N300 Range Extender A30

103936

Tenda Wireless N300 Home Router W368R

103937

Tenda Wireless N300 Home Router N30

107250

Tenda Wireless N3 Router

107506

Tenda Wireless N150 Travel Router A5

۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

69,000
107505

Tenda Wireless N150 Range Extender A3

103938

Tenda Wireless N150 Portable AP/Router W150M

107552

Tenda Wireless N150 Network 3G186R

107232

Tenda Wireless FH303 Router

۱۴۷,۵۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

147,500
107235

Tenda Wireless F303 Router

۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

140,000
107239

Tenda Wireless F300 Router

107252

Tenda W316R Wireless router

122348

Tenda W312A Wireless N300 Wall Plate

۱۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

179,000
121357

Tenda W311R Plus Wireless N150 Home

107557

Tenda W310A

107558

Tenda W3002R

107249

Tenda W268R Wireless-N router

107248

Tenda W1500A Wireless Outdoor

۱۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

182,000
107556

Tenda TEI480T Plus

122352

Tenda R502

122349

Tenda O3 Wireless Outdoor

121414

Tenda N6 600Mbps Wireless

۲۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

255,000
122353

Tenda N301 Wireless N300

۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

75,000
107251

Tenda N150 Wireless router

107503

Tenda Load Balance Broadband Router TEI480T Plus

120918

Tenda FH456 N300 Wireless

۱۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

149,000
122354

Tenda FH303 Plus Wireless N300 High Power

۱۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

144,000
122355

Tenda FH1202 Wireless AC1200 Dual-Band

۲۵۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

252,000
112028

Tenda FH1201 High Power Wireless AC1200 Dual Band

۲۱۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

216,000
107502

Tenda F452 Wireless N450 Gigabit Router

۲۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

239,000
121415

Tenda F3 300Mbps Wireless

۱۰۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

103,000
120916

Tenda AP5 300Mbps Wireless N

۱۵۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

152,000
120915

Tenda AP4 300Mbps Wireless N

۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

99,000
121674

Tenda AC9 AC1200 Smart Dual-Band Gigabit WiFi

۳۰۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

301,000
120917

Tenda AC15 Dual-Band Wireless AC1900

۵۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

578,000
109911

Tenda A6 Wireless N150 Mini AP

122351

Tenda 4G630 /N300Mbps 3G/4G Wirless

۱۲۸,۵۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله

128,500
107555

Tenda 4G300

107501

Tenda 3G611R Plus Wireless N150 3G Router

107500

Tenda 3G150M Wireless N150 Portable 3G Router

107554

Tenda 3G 622R Plus

107553

Tenda 3G 300M

107551

Tenda 3G 150S

103940

Tenda 300Mbps Wireless N Gigabit Router W330R