لیست قیمت هارد اس اس دی کینگستون

لیست قیمت هارد اس اس دی کینگستون

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard KingSton

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی کینگستون

110457

SSD Hard KingSton V300 Series 240GB

110458

SSD Hard KingSton V300 Series 120GB

118095

SSD Hard KingSton V300 Series - 480GB

119961

SSD Hard KingSton UV400 - 960GB

119960

SSD Hard KingSton UV400 - 480GB

۵۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

545,000
119959

SSD Hard KingSton UV400 - 240GB

۳۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتی آواژنگ

313,000
119958

SSD Hard KingSton UV400 - 120GB

۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

200,000
119588

SSD Hard KingSton UV300 - 480GB

119589

SSD Hard KingSton UV300 - 240GB

119590

SSD Hard KingSton UV300 - 120GB

106675

SSD Hard KingSton SSDNow KC300 Series 240GB

121081

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 480GB

121080

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 240GB

۵۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

557,000
121079

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 100GB

121189

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 480GB

121188

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 240GB

121187

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 120GB

121061

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 480GB

121060

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 240GB

121059

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 120GB

111647

SSD Hard KingSton MSATA - 60GB

111650

SSD Hard KingSton MSATA - 480GB

111641

SSD Hard KingSton MSATA - 30GB

111649

SSD Hard KingSton MSATA - 240GB

111648

SSD Hard KingSton MSATA - 120GB

120075

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 960GB

۱,۳۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

1,395,000
111358

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 480GB

۶۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

۶۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اواژنگ - باندل کیت

659,000
111357

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 240GB

۴۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

438,000
111366

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 120GB

۲۵۲,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

252,000
110472

SSD Hard KingSton HyperX Fury 240GB

۳۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

340,000
110471

SSD Hard KingSton HyperX Fury 120GB

۲۱۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

217,000
121332

SSD Hard KingSton HyperX Fury - 480GB

۶۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

640,000
110695

SSD Hard KingSton HyperX 3K 480GB

110475

SSD Hard KingSton HyperX 3K 240GB

110476

SSD Hard KingSton HyperX 3K 120GB