لیست قیمت هارد اس اس دی سامسونگ

لیست قیمت هارد اس اس دی سامسونگ

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard Samsung

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی سامسونگ

127159

SSD Hard Samsung T5 External Drive - 500GB

127158

SSD Hard Samsung T5 External Drive - 2TB

127157

SSD Hard Samsung T5 External Drive - 1TB

122541

SSD Hard Samsung T3 USB 3.1 Portable External - 2TB

120788

SSD Hard Samsung T3 External - 500GB

120786

SSD Hard Samsung T3 External - 250GB

120787

SSD Hard Samsung T3 External - 1000GB

123367

SSD Hard Samsung s960 Pro PCIe NVMe M2 - 512GB

124763

SSD Hard Samsung MZ-7LM240 Enterprise PM863a 240GB V-NAND

124761

SSD Hard Samsung MZ-7KM960 Enterprise SM863a 960GB V-NAND

124764

SSD Hard Samsung MZ-7KM240 Enterprise SM863a 240GB V-NAND

124762

SSD Hard Samsung MZ-7KM1T9E Enterprise SM863a 1.92TB V-NAND

123780

SSD Hard Samsung Enterprise SM863 120GB SATA3

122751

SSD Hard Samsung Enterprise PM863a - 480GB

122749

SSD Hard Samsung 960 Pro 2TB PCIe NVMe M2

122750

SSD Hard Samsung 960 Pro 1TB PCIe NVMe M2

۳,۳۴۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی

3,347,000
123366

SSD Hard Samsung 960 Evo PCIe NVMe M.2 - 500GB

۱,۱۹۷,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

1,197,000
123365

SSD Hard Samsung 960 Evo PCIe NVMe M.2 - 250GB

۷۰۷,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

707,000
123079

SSD Hard Samsung 960 Evo 1TB PCIe NVMe M.2

۲,۱۵۰,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

2,150,000
112595

SSD Hard Samsung 950 Pro M.2 2280 - 512GB

118247

SSD Hard Samsung 950 Pro M.2 2280 - 256GB

127212

SSD Hard Samsung 860 Evo 500GB V-NAND MLC Internal Drive

۷۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

777,000
127214

SSD Hard Samsung 860 Evo 4000GB V-NAND MLC Internal Drive

127216

SSD Hard Samsung 860 Evo 250GB V-NAND MLC Internal Drive

۴۵۷,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

457,000
127213

SSD Hard Samsung 860 Evo 2000GB V-NAND MLC Internal Drive

127215

SSD Hard Samsung 860 Evo 1000GB V-NAND MLC Internal Drive

110565

SSD Hard Samsung 850 PRO -512GB

110564

SSD Hard Samsung 850 PRO -256GB

۹۹۹,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

999,000
110563

SSD Hard Samsung 850 PRO -128GB

110566

SSD Hard Samsung 850 PRO -1024GB

122587

SSD Hard Samsung 850 PRO - 2TB

123995

SSD Hard Samsung 850 Evo 4TB

110561

SSD Hard Samsung 850 EVO - 500GB

۷۶۵,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

765,000
123368

SSD Hard Samsung 850 EVO - 2TB

110560

SSD Hard Samsung 850 EVO - 250GB

۴۶۷,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

467,000
111822

SSD Hard Samsung 850 EVO - 2000GB

110559

SSD Hard Samsung 850 EVO - 120GB

110562

SSD Hard Samsung 850 EVO - 1000GB

۱,۷۳۰,۰۰۰

تومان

به همراه گارانتی اصلی

1,730,000
120333

SSD Hard Samsung 750 EVO - 500GB

120332

SSD Hard Samsung 750 EVO - 250GB

120331

SSD Hard Samsung 750 EVO - 120GB