لیست قیمت هارد اس اس دی کورسیر

لیست قیمت هارد اس اس دی کورسیر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard Corsair

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی کورسیر

121637

SSD Hard Corsair Neutron Series XTi - 480GB

۹۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

930,000
121636

SSD Hard Corsair Neutron Series XTi - 240GB

۴۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

499,000
112772

SSD Hard Corsair Neutron Series XT - 480GB

112771

SSD Hard Corsair Neutron Series XT - 240GB

108943

SSD Hard Corsair Force Series™ LX 512GB

108942

SSD Hard Corsair Force Series™ LX 256GB

111189

SSD Hard Corsair Force Series™ LS 960GB

111188

SSD Hard Corsair Force Series™ LS 480GB

109926

SSD Hard Corsair Force Series™ LS 120GB

106352

SSD Hard Corsair Force Series™ GS 240GB

112669

SSD Hard Corsair Force Series LE 960GB SATA 3 6Gb/s

۱,۵۵۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

1,559,000
112670

SSD Hard Corsair Force Series LE 480GB SATA 3 6Gb/s

۷۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

765,000
112671

SSD Hard Corsair Force Series LE 240GB SATA 3 6Gb/s

۴۰۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

408,000
119294

SSD Hard Corsair Force Series LE 120GB SATA 3 6Gb/s

۲۳۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی تخت جمشید

239,000