لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

123810

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 960GB Internal Drive

۱,۷۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,755,000
123809

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 480GB Internal Drive

۱,۰۰۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,003,000
123811

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 240GB Internal Drive

۶۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

619,000
111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

۹۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

934,000
111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

۵۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

534,000
125337

SSD Hard ADATA XPG SX9000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۱,۲۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,277,000
125336

SSD Hard ADATA XPG SX9000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۶۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

679,000
125335

SSD Hard ADATA XPG SX9000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۲,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,210,000
123449

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 512GB Internal

۱,۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,230,000
123448

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 256GB Internal

۳۶۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

364,000
123450

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB Internal

۱,۲۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,229,000
123447

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 128GB Internal

۴۴۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

446,000
121513

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 512GB

۱,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,210,000
121512

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 256GB

۶۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA - بدون هیتسینک

655,000
121511

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 128GB

۴۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

427,000
123026

SSD Hard ADATA XPG SX7000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۱۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,110,000
123027

SSD Hard ADATA XPG SX7000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۵۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

572,000
123028

SSD Hard ADATA XPG SX7000 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

123673

SSD Hard ADATA XPG SX7000 1000GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۸۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,865,000
125998

SSD Hard ADATA XPG SX6000 256 PCIe Gen3x2 M.2 2280

۵۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

555,000
125999

SSD Hard ADATA XPG SX6000 1TB PCIe Gen3x2 M.2 2280

125997

SSD Hard ADATA XPG SX6000 128GB PCIe Gen3x2 M.2 2280

۳۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

353,000
123678

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 512GB

۷۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

789,000
123685

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 256GB

۵۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

505,000
123686

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 1TB

۱,۵۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,568,000
125332

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125334

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125331

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125333

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

۹۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

995,000
121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۵۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

598,000
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۱,۷۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,750,000
125329

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 2TB Internal Drive - 2TB

۴,۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

4,200,000
121223

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 512GB

121221

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 256GB

۵۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

509,000
121222

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 128GB

121224

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 1000GB

123452

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 960GB Internal

123453

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 480GB Internal

۷۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

780,000
123454

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 240GB Internal

۳۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

397,000
123451

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 120GB Internal

108450

SSD Hard ADATA SX1000L Enterprise Server - 400GB

106322

SSD Hard ADATA SX1000L - 400GB

106321

SSD Hard ADATA SX1000L - 200GB

106319

SSD Hard ADATA SX1000L - 100GB

120355

SSD Hard ADATA SV620 - 480GB

120356

SSD Hard ADATA SV620 - 240GB

120802

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

۸۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

819,000
120801

SSD Hard ADATA SU800 - 256GB

۴۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

444,000
120800

SSD Hard ADATA SU800 - 128GB

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

265,000
120803

SSD Hard ADATA SU800 - 1000GB

۱,۴۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,457,000
106325

SSD Hard ADATA SP920 - 512GB

۸۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

879,000
106324

SSD Hard ADATA SP920 - 256GB

۵۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

510,000
106326

SSD Hard ADATA SP920 - 1TB

۱,۵۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,575,000
106323

SSD Hard ADATA SP920 - 128GB

100957

SSD Hard ADATA SP900 256GB SATA3

100956

SSD Hard ADATA SP900 128GB SATA3

112744

SSD Hard ADATA SP900 - 512GB

124579

SSD Hard ADATA SP900 - 1TB

101804

SSD Hard ADATA SP600 128GB

۲۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

241,000
120125

SSD Hard ADATA SP580 - 240GB

120124

SSD Hard ADATA SP580 - 120GB

121227

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 480GB

121226

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 240GB

121225

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 120GB

112672

SSD Hard ADATA SP550 - 960GB

۱,۳۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,310,000
111785

SSD Hard ADATA SP550 - 480GB

۷۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

725,000
111784

SSD Hard ADATA SP550 - 240GB

111783

SSD Hard ADATA SP550 - 120GB

101815

SSD Hard ADATA SP310 64GB mSATA

101814

SSD Hard ADATA SP310 32GB mSATA

119291

SSD Hard ADATA SP310 240GB mSATA

101816

SSD Hard ADATA SP310 128GB mSATA

120604

SSD Hard ADATA SE730 External - 250GB

۵۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

568,000
121531

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 256GB

۴۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

465,000
121529

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 1TB

۱,۴۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,460,000
121532

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 128GB

121530

SSD Hard ADATA SD700 External- 512GB

۷۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

759,000
123688

SSD Hard ADATA SD600 External Drive Red - 512GB

۷۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

737,000
تعداد 80 کالا از 96 کالا نمایش داده شد