لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

128279

SSD Hard ADATA XPG SX950U 480GB 3D NAND TLC Drive

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,250,000
128280

SSD Hard ADATA XPG SX950U 240GB 3D NAND TLC Drive

۷۵۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

752,000
123810

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 960GB Internal Drive

۲,۵۷۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,574,000
123809

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 480GB Internal Drive

123811

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 240GB Internal Drive

111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

125337

SSD Hard ADATA XPG SX9000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125336

SSD Hard ADATA XPG SX9000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125335

SSD Hard ADATA XPG SX9000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

127384

SSD Hard ADATA XPG SX850 512GB 3D NAND Internal

127383

SSD Hard ADATA XPG SX850 256GB 3D NAND Internal

127382

SSD Hard ADATA XPG SX850 128GB 3D NAND Internal

123449

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 512GB Internal

۱,۴۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,475,000
123448

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 256GB Internal

123450

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB Internal

۲,۹۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,970,000
123447

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 128GB Internal

127387

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۴۵۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,458,000
128282

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۷۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

794,000
127388

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280

127389

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۵۰۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

507,000
123026

SSD Hard ADATA XPG SX7000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,278,000
123027

SSD Hard ADATA XPG SX7000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

123028

SSD Hard ADATA XPG SX7000 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

449,000
123673

SSD Hard ADATA XPG SX7000 1000GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۲,۴۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,467,000
125998

SSD Hard ADATA XPG SX6000 256 PCIe Gen3x2 M.2 2280

125999

SSD Hard ADATA XPG SX6000 1TB PCIe Gen3x2 M.2 2280

125997

SSD Hard ADATA XPG SX6000 128GB PCIe Gen3x2 M.2 2280

123678

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 512GB

۱,۱۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,178,000
123685

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 256GB

123686

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 1TB

۲,۴۱۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,418,000
125332

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۱,۳۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ

1,310,000
125334

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125331

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125333

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۴۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

449,000
121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۷۲۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

724,000
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۲,۵۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,515,000
125329

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 2TB Internal Drive - 2TB

۵,۳۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

5,368,000
121223

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 512GB

121221

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 256GB

۶۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

649,000
121222

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 128GB

۴۱۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

412,000
121224

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 1000GB

123452

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 960GB Internal

123453

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 480GB Internal

123454

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 240GB Internal

۵۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

537,000
123451

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 120GB Internal

108450

SSD Hard ADATA SX1000L Enterprise Server - 400GB

106322

SSD Hard ADATA SX1000L - 400GB

106321

SSD Hard ADATA SX1000L - 200GB

106319

SSD Hard ADATA SX1000L - 100GB

120355

SSD Hard ADATA SV620 - 480GB

۹۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

978,000
120356

SSD Hard ADATA SV620 - 240GB

۵۵۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

556,000
120802

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

۱,۰۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,037,000
120801

SSD Hard ADATA SU800 - 256GB

۵۸۳,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

583,000
120800

SSD Hard ADATA SU800 - 128GB

۳۶۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

361,000
120803

SSD Hard ADATA SU800 - 1000GB

126575

SSD Hard ADATA SU650 - 240GB

۵۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

525,000
126574

SSD Hard ADATA SU650 - 120GB

۳۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

325,000
106325

SSD Hard ADATA SP920 - 512GB

106324

SSD Hard ADATA SP920 - 256GB

106326

SSD Hard ADATA SP920 - 1TB

۲,۳۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,380,000
106323

SSD Hard ADATA SP920 - 128GB

۳۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

397,000
100957

SSD Hard ADATA SP900 256GB SATA3

100956

SSD Hard ADATA SP900 128GB SATA3

112744

SSD Hard ADATA SP900 - 512GB

124579

SSD Hard ADATA SP900 - 1TB

120125

SSD Hard ADATA SP580 - 240GB

120124

SSD Hard ADATA SP580 - 120GB

121227

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 480GB

121226

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 240GB

121225

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 120GB

112672

SSD Hard ADATA SP550 - 960GB

۱,۸۱۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,818,000
111785

SSD Hard ADATA SP550 - 480GB

111784

SSD Hard ADATA SP550 - 240GB

111783

SSD Hard ADATA SP550 - 120GB

101815

SSD Hard ADATA SP310 64GB mSATA

101814

SSD Hard ADATA SP310 32GB mSATA

119291

SSD Hard ADATA SP310 240GB mSATA

تعداد 80 کالا از 105 کالا نمایش داده شد