لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

۲۵۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

257,000
111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

420,000
121513

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 512GB

121512

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 256GB

121511

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 128GB

121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

۹۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey و Tenda در ایران )

909,000
121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۶۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey و Tenda در ایران )

626,000
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۱,۷۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey و Tenda در ایران )

1,759,000
121223

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 512GB

121221

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 256GB

121222

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 128GB

121224

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 1000GB

106322

SSD Hard ADATA SX1000L - 400GB

۱,۶۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

1,680,000
106321

SSD Hard ADATA SX1000L - 200GB

۹۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

940,000
106319

SSD Hard ADATA SX1000L - 100GB

۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

590,000
120355

SSD Hard ADATA SV620 - 480GB

۶۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

609,000
120356

SSD Hard ADATA SV620 - 240GB

۳۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

369,000
120600

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

120802

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

120801

SSD Hard ADATA SU800 - 256GB

120800

SSD Hard ADATA SU800 - 128GB

120803

SSD Hard ADATA SU800 - 1000GB

106325

SSD Hard ADATA SP920 - 512GB

۷۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

780,000
106324

SSD Hard ADATA SP920 - 256GB

۴۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

435,000
106326

SSD Hard ADATA SP920 - 1TB

۱,۵۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

1,505,000
106323

SSD Hard ADATA SP920 - 128GB

۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

260,000
100957

SSD Hard ADATA SP900 256GB SATA3

100956

SSD Hard ADATA SP900 128GB SATA3

112744

SSD Hard ADATA SP900 - 512GB

101804

SSD Hard ADATA SP600 128GB

120125

SSD Hard ADATA SP580 - 240GB

120124

SSD Hard ADATA SP580 - 120GB

121227

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 480GB

121226

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 240GB

121225

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 120GB

112672

SSD Hard ADATA SP550 - 960GB

111785

SSD Hard ADATA SP550 - 480GB

111784

SSD Hard ADATA SP550 - 240GB

111783

SSD Hard ADATA SP550 - 120GB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

230,000
101815

SSD Hard ADATA SP310 64GB mSATA

۲۱۰,۰۰۰

تومان

3 سال گارانتی آونگ

210,000
101814

SSD Hard ADATA SP310 32GB mSATA

۱۵۵,۰۰۰

تومان

3 سال گارانتی آونگ

155,000
119291

SSD Hard ADATA SP310 240GB mSATA

۴۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 سال آونگ

420,000
101816

SSD Hard ADATA SP310 128GB mSATA

۲۵۰,۰۰۰

تومان

3 سال گارانتی آونگ

250,000
120604

SSD Hard ADATA SE730 External - 250GB

121530

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 512GB

۷۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتی آونگ

709,000
121531

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 256GB

۴۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی آونگ

444,000
121529

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 1TB

121532

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 128GB

120602

SSD Hard ADATA SC660 External - 960GB

120603

SSD Hard ADATA SC660 External - 480GB

۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey و Tenda در ایران )

650,000
120601

SSD Hard ADATA SC660 External - 240GB

۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey و Tenda در ایران )

399,000
119292

SSD Hard ADATA Premier SP600 Internal Drive - 32GB

۱۴۰,۰۰۰

تومان

3 سال گارانتی آونگ

140,000
121218

SSD Hard ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 - 512GB

۷۵۵,۰۰۰

تومان

انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

755,000
121219

SSD Hard ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 - 256GB

121220

SSD Hard ADATA Premier Pro SP900 M.2 2280 - 128GB

۲۵۳,۰۰۰

تومان

ارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

253,000
119293

SSD Hard ADATA Premier Pro SP900 Internal - 64GB

۱۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

195,000
112815

SSD Hard ADATA Premier Pro SP600 - 512GB

۶۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

685,000
108449

SSD Hard ADATA Premier Pro SP600 - 256GB

۳۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ ( نمایندگی انحصاری محصولات AData و Huntkey در ایران )

355,000