لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

123810

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 960GB Internal Drive

۱,۷۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,790,000
123809

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 480GB Internal Drive

123811

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 240GB Internal Drive

۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

620,000
111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

125337

SSD Hard ADATA XPG SX9000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125336

SSD Hard ADATA XPG SX9000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125335

SSD Hard ADATA XPG SX9000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

127384

SSD Hard ADATA XPG SX850 512GB 3D NAND Internal

127383

SSD Hard ADATA XPG SX850 256GB 3D NAND Internal

127382

SSD Hard ADATA XPG SX850 128GB 3D NAND Internal

123449

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 512GB Internal

123448

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 256GB Internal

۶۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

659,000
123450

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB Internal

123447

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 128GB Internal

۴۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

455,000
127387

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

127388

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۲,۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,399,000
127389

SSD Hard ADATA XPG SX8000NP 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

430,000
123026

SSD Hard ADATA XPG SX7000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

123027

SSD Hard ADATA XPG SX7000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۵۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

559,000
123028

SSD Hard ADATA XPG SX7000 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۳۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

380,000
123673

SSD Hard ADATA XPG SX7000 1000GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

125998

SSD Hard ADATA XPG SX6000 256 PCIe Gen3x2 M.2 2280

125999

SSD Hard ADATA XPG SX6000 1TB PCIe Gen3x2 M.2 2280

125997

SSD Hard ADATA XPG SX6000 128GB PCIe Gen3x2 M.2 2280

123678

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 512GB

123685

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 256GB

۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

590,000
123686

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 1TB

125332

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125334

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125331

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۱,۹۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 ساله آونگ

1,950,000
125333

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۳۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

369,000
121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۵۹۵,۹۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

595,900
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۱,۷۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,770,000
125329

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 2TB Internal Drive - 2TB

۴,۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

4,290,000
121223

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 512GB

121221

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 256GB

۵۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

525,000
121222

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 128GB

۳۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

329,000
121224

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 1000GB

123452

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 960GB Internal

123453

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 480GB Internal

123454

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 240GB Internal

۴۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

410,000
123451

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 120GB Internal

۲۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

250,000
108450

SSD Hard ADATA SX1000L Enterprise Server - 400GB

106322

SSD Hard ADATA SX1000L - 400GB

106321

SSD Hard ADATA SX1000L - 200GB

106319

SSD Hard ADATA SX1000L - 100GB

120355

SSD Hard ADATA SV620 - 480GB

120356

SSD Hard ADATA SV620 - 240GB

120802

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

120801

SSD Hard ADATA SU800 - 256GB

۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

490,000
120800

SSD Hard ADATA SU800 - 128GB

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

290,000
120803

SSD Hard ADATA SU800 - 1000GB

126575

SSD Hard ADATA SU650 - 240GB

۳۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

399,000
126574

SSD Hard ADATA SU650 - 120GB

۲۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

259,000
106325

SSD Hard ADATA SP920 - 512GB

106324

SSD Hard ADATA SP920 - 256GB

۵۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

580,000
106326

SSD Hard ADATA SP920 - 1TB

۱,۷۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,790,000
106323

SSD Hard ADATA SP920 - 128GB

۳۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

325,000
100957

SSD Hard ADATA SP900 256GB SATA3

100956

SSD Hard ADATA SP900 128GB SATA3

112744

SSD Hard ADATA SP900 - 512GB

124579

SSD Hard ADATA SP900 - 1TB

101804

SSD Hard ADATA SP600 128GB

۲۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

269,000
120125

SSD Hard ADATA SP580 - 240GB

120124

SSD Hard ADATA SP580 - 120GB

121227

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 480GB

121226

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 240GB

121225

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 120GB

112672

SSD Hard ADATA SP550 - 960GB

۱,۴۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,470,000
111785

SSD Hard ADATA SP550 - 480GB

111784

SSD Hard ADATA SP550 - 240GB

111783

SSD Hard ADATA SP550 - 120GB

101815

SSD Hard ADATA SP310 64GB mSATA

۲۵۷,۵۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

257,500
101814

SSD Hard ADATA SP310 32GB mSATA

119291

SSD Hard ADATA SP310 240GB mSATA

101816

SSD Hard ADATA SP310 128GB mSATA

127390

SSD Hard ADATA SE730 External - 512GB

تعداد 80 کالا از 102 کالا نمایش داده شد