لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

لیست قیمت هارد اس اس دی ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

123810

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 960GB Internal Drive

۱,۷۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,760,000
123809

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 480GB Internal Drive

۹۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

990,000
123811

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 240GB Internal Drive

۶۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

610,000
111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

۹۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

919,000
111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

۵۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

530,000
125337

SSD Hard ADATA XPG SX9000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۱,۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی آونگ

1,278,000
125336

SSD Hard ADATA XPG SX9000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۶۵۶,۰۰۰

تومان

گارانتی آونگ

656,000
125335

SSD Hard ADATA XPG SX9000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۲,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی آونگ

2,210,000
123449

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 512GB Internal

۱,۲۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,235,000
123448

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 256GB Internal

123450

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB Internal

۲,۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,130,000
123447

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 128GB Internal

۴۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

435,000
121513

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 512GB

۱,۲۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,210,000
121512

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 256GB

۶۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA - بدون هیتسینک

615,000
121511

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 128GB

۴۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

415,000
123026

SSD Hard ADATA XPG SX7000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۰۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,005,000
123027

SSD Hard ADATA XPG SX7000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۵۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

560,000
123028

SSD Hard ADATA XPG SX7000 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

123673

SSD Hard ADATA XPG SX7000 1000GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۸۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,880,000
123678

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 512GB

123685

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 256GB

123686

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 1TB

۱,۵۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,530,000
125332

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125334

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125331

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125333

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۶۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

610,000
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۱,۷۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,760,000
125329

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 2TB Internal Drive - 2TB

۴,۲۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

4,215,000
121223

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 512GB

121221

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 256GB

۴۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

498,000
121222

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 128GB

121224

SSD Hard ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 - 1000GB

123452

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 960GB Internal

123453

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 480GB Internal

۷۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

762,000
123454

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 240GB Internal

123451

SSD Hard ADATA Ultimate SU700 120GB Internal

۲۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

245,000
108450

SSD Hard ADATA SX1000L Enterprise Server - 400GB

106322

SSD Hard ADATA SX1000L - 400GB

106321

SSD Hard ADATA SX1000L - 200GB

106319

SSD Hard ADATA SX1000L - 100GB

120355

SSD Hard ADATA SV620 - 480GB

120356

SSD Hard ADATA SV620 - 240GB

120802

SSD Hard ADATA SU800 - 512GB

۸۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

810,000
120801

SSD Hard ADATA SU800 - 256GB

۴۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

435,000
120800

SSD Hard ADATA SU800 - 128GB

۲۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

267,000
120803

SSD Hard ADATA SU800 - 1000GB

۱,۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,490,000
106325

SSD Hard ADATA SP920 - 512GB

۸۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

870,000
106324

SSD Hard ADATA SP920 - 256GB

۵۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

505,000
106326

SSD Hard ADATA SP920 - 1TB

۱,۵۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,560,000
106323

SSD Hard ADATA SP920 - 128GB

۳۰۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

302,000
100957

SSD Hard ADATA SP900 256GB SATA3

100956

SSD Hard ADATA SP900 128GB SATA3

112744

SSD Hard ADATA SP900 - 512GB

124579

SSD Hard ADATA SP900 - 1TB

101804

SSD Hard ADATA SP600 128GB

120125

SSD Hard ADATA SP580 - 240GB

۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

345,000
120124

SSD Hard ADATA SP580 - 120GB

121227

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 480GB

121226

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 240GB

121225

SSD Hard ADATA SP550 M.2 2280 - 120GB

112672

SSD Hard ADATA SP550 - 960GB

۱,۲۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,260,000
111785

SSD Hard ADATA SP550 - 480GB

۶۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

696,000
111784

SSD Hard ADATA SP550 - 240GB

۳۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

359,000
111783

SSD Hard ADATA SP550 - 120GB

101815

SSD Hard ADATA SP310 64GB mSATA

۲۵۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

251,000
101814

SSD Hard ADATA SP310 32GB mSATA

۱۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

185,000
119291

SSD Hard ADATA SP310 240GB mSATA

۴۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

498,000
101816

SSD Hard ADATA SP310 128GB mSATA

۳۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

308,000
120604

SSD Hard ADATA SE730 External - 250GB

۵۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

545,000
121531

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 256GB

۴۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

475,000
121529

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 1TB

۱,۵۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,510,000
121532

SSD Hard ADATA SD700 External Solid State Drive - 128GB

121530

SSD Hard ADATA SD700 External- 512GB

۷۵۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

758,000
123688

SSD Hard ADATA SD600 External Drive Red - 512GB

123687

SSD Hard ADATA SD600 External Drive Red - 256GB

۴۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

459,000
123690

SSD Hard ADATA SD600 External Drive Black - 512GB

۷۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

738,000
123689

SSD Hard ADATA SD600 External Drive Black - 256GB

۴۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

459,000
تعداد 80 کالا از 93 کالا نمایش داده شد