لیست قیمت هارد اس اس دی

لیست قیمت هارد اس اس دی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard KingSton

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی کینگستون

110457

SSD Hard KingSton V300 Series 240GB

110458

SSD Hard KingSton V300 Series 120GB

118095

SSD Hard KingSton V300 Series - 480GB

119961

SSD Hard KingSton UV400 - 960GB

119960

SSD Hard KingSton UV400 - 480GB

119959

SSD Hard KingSton UV400 - 240GB

119958

SSD Hard KingSton UV400 - 120GB

119589

SSD Hard KingSton UV300 - 240GB

119590

SSD Hard KingSton UV300 - 120GB

106675

SSD Hard KingSton SSDNow KC300 Series 240GB

۴۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی آواژنگ

499,000
121081

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 480GB

121080

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 240GB

۵۶۸,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

568,000
121079

SSD Hard KingSton SSDNow E50 - 100GB

121189

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 480GB

121188

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 240GB

121187

SSD Hard KingSton SM2280 M.2 SATA - 120GB

121061

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 480GB

۸۳۵,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

835,000
121060

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 240GB

۵۲۵,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

525,000
121059

SSD Hard KingSton Now G2 M.2 SATA Solid State Drive 120GB

111647

SSD Hard KingSton MSATA - 60GB

111650

SSD Hard KingSton MSATA - 480GB

111641

SSD Hard KingSton MSATA - 30GB

111649

SSD Hard KingSton MSATA - 240GB

111648

SSD Hard KingSton MSATA - 120GB

122901

SSD Hard KingSton KC400 512GB

120075

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 960GB

111358

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 480GB

111357

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 240GB

111366

SSD Hard KingSton HyperX Savage - 120GB

122522

SSD Hard KingSton HyperX Predator PCIe Gen2 x 4 - 960GB

۲,۸۵۹,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

2,859,000
121926

SSD Hard KingSton HyperX Predator PCIe Gen2 x 4 - 480GB

۱,۳۶۵,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

1,365,000
121927

SSD Hard KingSton HyperX Predator PCIe Gen2 x 4 - 240GB

۶۹۹,۰۰۰

تومان

همراه با گارانتی اصلی

699,000
110472

SSD Hard KingSton HyperX Fury 240GB

110471

SSD Hard KingSton HyperX Fury 120GB

121332

SSD Hard KingSton HyperX Fury - 480GB

110695

SSD Hard KingSton HyperX 3K 480GB

110475

SSD Hard KingSton HyperX 3K 240GB

110476

SSD Hard KingSton HyperX 3K 120GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard Patriot

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی پاتریوت

120553

SSD Hard Patriot Spark 512GB

120552

SSD Hard Patriot Spark 256GB

120551

SSD Hard Patriot Spark 128GB

120555

SSD Hard Patriot Ignite 960GB

120554

SSD Hard Patriot Ignite 480GB

120556

SSD Hard Patriot Ignite 240GB

123477

SSD Hard Patriot Blaze 60GB

120547

SSD Hard Patriot Blaze 120GB

120548

SSD Hard Patriot Blast 960GB

لیست بهترین قیمت خرید و فروش SSD Hard ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد اس اس دی ای دیتا

123810

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 960GB Internal Drive

۱,۷۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,795,000
123809

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 480GB Internal Drive

۱,۰۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,005,000
123811

SSD Hard ADATA XPG SX950 SATA3 240GB Internal Drive

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

585,000
111387

SSD Hard ADATA XPG SX930-120GB

111390

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 480GB

۹۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

941,000
111389

SSD Hard ADATA XPG SX930 - 240GB

۵۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

520,000
125337

SSD Hard ADATA XPG SX9000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۱,۲۸۶,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,286,000
125336

SSD Hard ADATA XPG SX9000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

۶۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

670,000
125335

SSD Hard ADATA XPG SX9000 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

123449

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 512GB Internal

۱,۱۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,189,000
123448

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 256GB Internal

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

585,000
123450

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 1TB Internal

۲,۱۴۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

2,147,000
123447

SSD Hard ADATA XPG SX8000NPC PCIe Gen3x4 M.2 2280 128GB Internal

۴۰۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

407,000
121513

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 512GB

۱,۱۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,172,000
121512

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 256GB

۵۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA - بدون هیتسینک

572,000
121511

SSD Hard ADATA XPG SX8000 PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive - 128GB

۳۸۷,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

387,000
123026

SSD Hard ADATA XPG SX7000 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۰۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,055,000
123027

SSD Hard ADATA XPG SX7000 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۵۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

520,000
123028

SSD Hard ADATA XPG SX7000 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۳۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

335,000
123673

SSD Hard ADATA XPG SX7000 1000GB PCIe Gen3x4 M.2 2280

۱,۸۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,845,000
125998

SSD Hard ADATA XPG SX6000 256 PCIe Gen3x2 M.2 2280

125999

SSD Hard ADATA XPG SX6000 1TB PCIe Gen3x2 M.2 2280

125997

SSD Hard ADATA XPG SX6000 128GB PCIe Gen3x2 M.2 2280

123678

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 512GB

۸۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

840,000
123685

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 256GB

۴۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

495,000
123686

SSD Hard ADATA XPG SD700X External SSD Drive Red - 1TB

125332

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 512GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125334

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 256GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125331

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 1TB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

125333

SSD Hard ADATA XPG GAMMIX S10 128GB PCIe Gen3x4 M.2 2280 Internal Drive

121752

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 512GB

۹۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

994,000
121753

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 256GB

۵۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

562,000
121751

SSD Hard ADATA Ultimate SU900 Solid State Drive - 1TB

۱,۷۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتي 3 ساله آونگ نماينده انحصاري ADATA

1,770,000
تعداد 80 کالا از 295 کالا نمایش داده شد