لیست قیمت تبلت تویین موس

لیست قیمت تبلت تویین موس

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Tablet TwinMOS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تبلت تویین موس

107246

TwinMOS TwinTAB T73GQ1 8GB

Quad Core Cortex A78GB7.0"Android 4.2.2332g
107247

TwinMOS TwinTAB T7283GD1 8GB

Dual Core Cortex A98GB7.0"Android 4.1.2-
107245

TwinMOS TwinTAB T103GQ1 8GB

Quad Core Cortex A78GB10.1"Android 4.2.2680g