لیست قیمت تبلت مایکروسافت

لیست قیمت تبلت مایکروسافت

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Tablet Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تبلت مایکروسافت

112720

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
112494

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10786g
112495

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g

۵,۱۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

5,100,000
112497

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows 10768g
112498

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g

۵,۷۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

5,700,000
118880

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7100012.3"Windows 10768g

۱۰,۳۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

10,300,000
120103

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g
112134

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10766g
112136

Microsoft Surface Pro 4 wiyh Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g

۵,۲۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

5,200,000
112739

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g

۴,۷۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۴,۸۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبز آروند

4,700,000
112743

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
112760

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10 Pro786g
111922

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

Intel® Core™ i7256GB12.0"Windows 10800g
111989

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

Intel® Core™ i5256GB12.0"Windows 10800g
112758

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

intel® Core™ i364GB12.0"Windows 8.1800g
108332

Microsoft Surface Pro 3

Intel® Core™ i7512GB12.0"Windows 8.1790g
125242

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 512GB

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows Pro 10784g
125240

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10784g

۵,۹۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

5,985,000
125241

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g

۷,۰۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

7,063,000
125243

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 1TB

intel® Core™ i71.0TB12.3"Windows Pro 10784g

۱۱,۶۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

11,699,000
125237

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10770g
125239

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows Pro 10770g

۵,۱۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

5,168,000
124599

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows 10768g
124600

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10768g
124601

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10768g
124603

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g
124908

Microsoft Surface 3 4G - 64GB

Intel Atom X764GB10.8"Windows 10622g

۲,۶۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

2,600,000
124909

Microsoft Surface 3 4G - 128GB

Intel Atom X7128GB10.8"Windows 10622g

۳,۰۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

3,029,000