لیست قیمت تبلت مایکروسافت

لیست قیمت تبلت مایکروسافت

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Tablet Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تبلت مایکروسافت

112720

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
112494

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10786g
112495

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g
112497

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows 10768g
112498

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
118880

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7100012.3"Windows 10768g
120103

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g
112739

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g
112760

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10 Pro786g
112134

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10766g
112136

Microsoft Surface Pro 4 wiyh Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g
125242

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 512GB

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows Pro 10784g
125240

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10784g
125241

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g
125243

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 1TB

intel® Core™ i71.0TB12.3"Windows Pro 10784g
125237

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10770g
125239

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows Pro 10770g
124599

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows 10768g
124600

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10768g

۵,۹۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

5,980,000
124601

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10768g

۷,۵۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,510,000
124603

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g