لیست قیمت تبلت مایکروسافت

لیست قیمت تبلت مایکروسافت

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Tablet Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تبلت مایکروسافت

112720

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
112494

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10786g

۳,۸۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۳,۹۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبزآروند

۴,۱۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

3,880,000
112495

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g

۴,۷۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۴,۹۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبزآروند

۵,۰۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

4,720,000
112497

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows 10768g

۷,۷۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

7,740,000
112498

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g

۵,۷۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۵,۸۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبزآروند

۵,۹۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

5,750,000
118880

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard

intel® Core™ i7100012.3"Windows 10768g

۱۰,۳۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

10,340,000
120103

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g

۶,۳۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۶,۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبز آروند

۶,۶۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

6,380,000
112134

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10766g
112136

Microsoft Surface Pro 4 wiyh Keyboard

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10766g

۵,۳۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۵,۵۸۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی سبزآروند

۵,۷۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

5,320,000
112739

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows 10786g

۴,۳۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

۴,۵۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبز آروند

۴,۷۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

4,390,000
112743

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows 10768g
112760

Microsoft Surface Pro 4

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10 Pro786g

۳,۴۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست سایت

۳,۶۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی سبز آروند

۳,۷۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی طلائی آروند

3,450,000
111922

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

Intel® Core™ i7256GB12.0"Windows 10800g
111989

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

Intel® Core™ i5256GB12.0"Windows 10800g
112758

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard

intel® Core™ i364GB12.0"Windows 8.1800g
108332

Microsoft Surface Pro 3

Intel® Core™ i7512GB12.0"Windows 8.1790g
125242

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 512GB

intel® Core™ i7512GB12.3"Windows Pro 10784g
125240

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10784g

۶,۵۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

6,569,000
125241

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 256GB

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g

۷,۳۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

7,376,000
125243

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 1TB

intel® Core™ i71.0TB12.3"Windows Pro 10784g

۱۲,۹۰۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

12,906,000
125237

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows Pro 10770g
125239

Microsoft Surface Pro 2017 With Burgundy Signature Type Cover 128GB

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows Pro 10770g

۵,۴۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 18 ماهه

5,478,000
124599

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ m3128GB12.3"Windows 10768g
124600

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5128GB12.3"Windows 10768g
124601

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i5256GB12.3"Windows Pro 10768g
124603

Microsoft Surface Pro 2017

intel® Core™ i7256GB12.3"Windows Pro 10784g
124908

Microsoft Surface 3 4G - 64GB

Intel Atom X764GB10.8"Windows 10622g

۲,۴۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

2,450,000
124909

Microsoft Surface 3 4G - 128GB

Intel Atom X7128GB10.8"Windows 10622g

۲,۵۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه هفت روز مهلت تست

2,550,000