لیست قیمت تبلت اپل

لیست قیمت تبلت اپل

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Tablet Apple

لیست بهترین قیمت خرید و فروش تبلت اپل

120318

Apple iPad Pro 9.7 inch WiFi - 64GB

Dual Core64GB9.7"iOS 9.3
120317

Apple iPad Pro 9.7 inch WiFi - 32GB

Dual Core32GB9.7"iOS 9.3
119731

Apple iPad Pro 9.7 inch 4G

Dual Core32GB9.7"iOS 9.3
119733

Apple iPad Pro 9.7 inch 4G

Dual Core256GB9.7"iOS 9.3
119732

Apple iPad Pro 9.7 inch 4G

Dual Core128GB9.7"iOS 9.3
112776

Apple iPad Pro 4G with Smart Keyboard

Dual Core128GB12.9"iOS 9723g
112774

Apple iPad Pro 4G with Pencil - Smart Keyboard

Dual Core128GB12.9"iOS 9723g
112775

Apple iPad Pro 4G with Pencil

Dual Core256GB12.9"iOS 9723g
118926

Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi - 32GB

Dual Core32GB12.9"iOS 9
119723

Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi - 256GB

Dual Core256GB12.9"iOS 9713g
118925

Apple iPad Pro 12.9 inch WiFi - 128GB

Dual Core128GB12.9"iOS 9713g
119722

Apple iPad Pro 12.9 inch 4G - 256GB

Dual Core256GB12.9"iOS 9723g
118927

Apple iPad Pro 12.9 inch 4G - 128GB

Dual Core128GB12.9"iOS 9723g
124616

Apple iPad Pro 10.5 inch WiFi - 64GB

Apple A10X Fusion Chipset64GB10.5"iOS 11477g
124618

Apple iPad Pro 10.5 inch WiFi - 512GB

Apple A10X Fusion Chipset512GB10.5"iOS 11477g
124612

Apple iPad Pro 10.5 inch 4G - 64GB

Apple A10X Fusion Chipset64GB10.5"iOS 11477g
124613

Apple iPad Pro 10.5 inch 4G - 512GB

Apple A10X Fusion Chipset512GB10.5"iOS 11477g
124610

Apple iPad Pro 10.5 inch 4G - 256GB

Apple A10X Fusion Chipset256GB10.5"iOS 11477g
111889

Apple iPad mini 4 WiFi - 16GB

Dual Core16GB7.9"iOS 9298g
111890

Apple iPad mini 4 WiFi - 64GB

Dual Core64GB7.9"iOS 9298g
111891

Apple iPad mini 4 WiFi - 128GB

Dual Core128GB7.9"iOS 9298g
119521

Apple iPad mini 4 4G - 64GB

Dual Core64GB7.9"iOS 9304g
119519

Apple iPad mini 4 4G - 16GB

Dual Core16GB7.9"iOS 9304g
119522

Apple iPad mini 4 4G - 128GB

Dual Core16GB7.9"iOS 9304g
110031

Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB

Dual Core64GB7.9"iOS 8331g
110030

Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB

Dual Core16GB7.9"iOS 8331g
109748

Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB

Dual Core128GB7.9"iOS 8331g
109758

Apple iPad mini 3 4G - 64GB

Dual Core64GB7.9"iOS 8341g
110297

Apple iPad mini 3 4G 16GB

Dual Core16GB7.9"iOS 8341g
110027

Apple iPad mini 3 4G - 128GB

Dual Core128GB7.9"iOS 8341g
123428

Apple iPad 5 4G 32GB

Apple M932GB9.7"iOS 10
123427

Apple iPad 5 4G 128GB

Apple M9128GB9.7"iOS 10