لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی زیر گروه متوسط

لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی زیر گروه متوسط

کدMainboardCPURAMHDDVGACasePowerDriveMonitorقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی متوسط

120520

MSI 7906 MSI

AMD 6300 FM22.0500256MBATXTSCO 570WDVD-RW19"

۱,۲۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,200,000
100254

Asrock H81

Intel® G32502.0GB500GB256MBATXTSCO 570WDVD-RW19"

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,250,000
100253

Asrock H61

Intel® G18402.0GB500GB256MBATXATX 500WDVD-RW19"

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,100,000