لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی

لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی

کدMainboardCPURAMHDDVGACasePowerDriveMonitorقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی متوسط

100254

Serie H81

Intel® G18404.01000256MBATXATXDVD-RW19"

۱,۳۹۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,395,000
120520

ASUS Z270

intel® Core™ i716.01000+2404.0GBGreenGreen 650UKDVD-RW22"

۵,۴۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

5,490,000
100253

Serie H81

Intel® G18402.0GB500GB256MBATXATX 500WDVD-RW16"

۱,۲۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,210,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی پیشرفته

100258

ASUS H110

Intel® Core i3-61008.01.0TB2.0GBGREENTSCO 570WDVD-RW20"

۲,۱۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,110,000
100257

ASUS H110

Intel® Core™ i3-61004.0GB1.0TB2.0GBTSCOTSCO 570WDVD-RW20"

۲,۰۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,015,000
100256

Serie H81

Intel® G32608.01.0TB1.0GBTSCO570WDVD-RW19"

۱,۶۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,690,000
100255

Serie H81

Intel® Pentium4.0GB500GBOnboardATXATXDVD-RW19"

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,450,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی حرفه ای

120442

ASUS Z170 D4

intel® Core™ i58.01.0TB2.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۲,۹۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,990,000
100260

ASUS H270

Intel® Core i5-74008.0GB1.0TB2.0GBGREENGREEN GP700DVD-RW20"

۳,۱۰۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

3,100,000
100259

ASUS H81 PLUS

Intel® Core i5-44608.0GB1.0TB2.0GBGREENGREEN 430wDVD-RW20"
120440

ASUS Z170

intel® Core™ i716.02.0TB2.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۴,۳۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

4,310,000
120441

ASUS B150

intel® Core™ i38.01.0TB2.0GBGREENTSCO 570WDVD-RW20"

۲,۴۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,490,000