لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی

لیست قیمت سیستمهای پیشنهادی

کدMainboardCPURAMHDDVGACasePowerDriveMonitorقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی متوسط

120520

MSI 7906 MSI

AMD 6300 FM22.0500256MBATXTSCO 570WDVD-RW19"

۱,۳۳۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,330,000
100254

Asrock H81

Intel® G32502.0GB500GB256MBATXTSCO 570WDVD-RW19"

۱,۴۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,480,000
100253

Asrock H61

Intel® G18402.0GB500GB256MBATXATX 500WDVD-RW19"

۱,۴۲۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,420,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی پیشرفته

100258

ASUS B85-Plus

Intel® Core i3-41604.0GB1.0TB2.0GBGREENHuntkey CP400DVD-RW20"

۲,۱۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,190,000
100257

ASUS H81 PLUS

Intel® Core™ i3-41604.0GB1.0TB1.0GBTSCOHuntkey CP350DVD-RW20"

۲,۰۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,050,000
100256

ASUS H81M-C

Intel® G32404.0GB1.0TB2.0GBTSCOHuntkey CP350DVD-RW19"

۱,۸۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,850,000
100255

Asrock H81

Intel® Pentium4.0GB500GB2.0GBTSCOTSCO 570WDVD-RW19"

۱,۶۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

1,680,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش سیستمهای پیشنهادی حرفه ای

120442

ASUS Z170 D4

intel® Core™ i58.01.0TB4.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۳,۰۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

3,050,000
120440

ASUS Z170

intel® Core™ i716.02.0TB2.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۴,۲۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

4,250,000
120441

ASUS B150

intel® Core™ i38.01.0TB2.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۲,۴۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,490,000
100260

ASUS Z97

Intel® Core i7-47908.0GB1.0TB2.0GBGREENGREEN 530wDVD-RW20"

۳,۶۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

3,610,000
100259

ASUS H97 Plus

Intel® Core i5-44608.0GB1.0TB2.0GBGREENGREEN 430wDVD-RW20"

۲,۵۵۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - نصب ویندوز

2,550,000