لیست قیمت گیرنده دیجیتال

لیست قیمت گیرنده دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش DVB X-Vision

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گیرنده دیجیتال ایکس ویژن

112069

DVB X-Vision XDVB-383

106658

DVB X-Vision XDVB-363

121076

DVB X-Vision XDVB-262

۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی ماد ایران

85,000
106657

DVB X-Vision XDVB-207 DVB-T

106656

DVB X-Vision XDVB 210

100378

DVB X-Vision USB PCDVB-3100

106655

DVB X-Vision Set-Top-Box XDVB-120

104994

DVB X-Vision PCDVB-4100 DVB-T

104993

DVB X-Vision PCDVB-2100

104992

DVB X-Vision DANT 230

118878

DVB X-Vision 373 Set Top Box

120537

DVB X-Vision 220 - T2

۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی ماد ایران

99,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش DVB Marshal

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گیرنده دیجیتال مارشال

125268

DVB Marshal ME-5023 DVD Player

۱۴۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مارشال

143,000
125269

DVB Marshal ME-5022 DVD Player

۱۰۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مارشال

103,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش DVB Farassoo

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گیرنده دیجیتال فراسو

110192

DVB Farassoo FDR-218

110190

DVB Farassoo FDR-211

لیست بهترین قیمت خرید و فروش DVB Foroozesh

لیست بهترین قیمت خرید و فروش گیرنده دیجیتال فروزش

122702

DVB Foroozesh Indoor Digital Antenna

۵۵,۰۰۰

تومان

دارای 2 سال گارانتی شرکت فروزش

55,000