لیست قیمت کارت حافظه فلش ای دیتا

لیست قیمت کارت حافظه فلش ای دیتا

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Memory Cards ADATA

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کارت حافظه فلش ای دیتا

122843

Memory Cards ADATA Premier UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC 128GB With Adapter

119820

Memory Cards ADATA Premier UHS-I U1 Class 10 50MBps microSDHC

125789

Memory Cards ADATA Premier UHS-I 85MBps 16GB microSDHC

۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

39,000
122842

Memory Cards ADATA Premier SDXC UHS-I U3 95MBps Class 10 256GB

111669

Memory Cards ADATA Premier SDHC UHS-I - 64GB

111651

Memory Cards ADATA Premier SDHC UHS-I - 32GB

۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

62,000
111614

Memory Cards ADATA Premier SDHC UHS-I - 16GB

۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

37,000
122385

Memory Cards ADATA Premier Pro UHS-I U3 Class 10 95MBps microSDXC 64GB

۱۶۵,۵۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

165,500
108029

Memory Cards ADATA Premier Pro SDXC UHS-I U3 Class 10 128GB

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

280,000
109806

Memory Cards ADATA Premier Pro 32GB UHS-I With Adapter

109807

Memory Cards ADATA Premier Pro 16GB UHS-I With Adapter

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی

50,000
108032

Memory Cards ADATA Premier Pro 128GB SDHC/SDXC UHS-I U1

125253

Memory Cards ADATA Premier ONE V90 UHS-II U3 Class 10 275MBps 64GB microSDXC With Adapter

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

265,000
125827

Memory Cards ADATA Premier ONE V90 UHS-II U3 Class 10 275MBps 64GB microSDXC

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

265,000
125254

Memory Cards ADATA Premier ONE V90 UHS-II U3 Class 10 275MBps 128GB microSDXC

۴۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

448,000
123808

Memory Cards ADATA Premier ONE UHS-II U3 V90 Class 10 290MBps 64GB SDXC

123806

Memory Cards ADATA Premier ONE UHS-II U3 V90 Class 10 290MBps 128GB SDXC

123807

Memory Cards ADATA Premier ONE UHS-II U3 V90 Class 10 275MBps 256GB SDXC

123353

Memory Cards ADATA Premier microSDXC UHS-I 50MBps Class 10 64GB with Adapter

۱۱۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

117,000
123354

Memory Cards ADATA Premier microSDXC UHS-I 50MBps Class 10 64GB

۱۱۴,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی آونگ

114,000
111336

Memory Cards ADATA Premier 8GB UHS-I U1 30MBs With Adapter

112133

Memory Cards ADATA microSDHC Card Premier UHS-I - 8GB

121266

Memory Cards ADATA I-Memory Storage Expansion Card for MacBook Air - 64GB

121268

Memory Cards ADATA I-Memory Storage Expansion Card for MacBook Air - 256GB

121267

Memory Cards ADATA I-Memory Storage Expansion Card for MacBook Air - 128GB