لیست قیمت فلش مموری پی کیو آی

لیست قیمت فلش مموری پی کیو آی

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Flash Memory PQI

لیست بهترین قیمت خرید و فروش فلش مموری پی کیو آی

121879

Flash Memory PQI U849 USB 2.0 - 8GB

۲۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

24,000
121880

Flash Memory PQI U849 USB 2.0 - 32GB

121877

Flash Memory PQI U849 USB 2.0 - 32GB

۶۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

63,000
121878

Flash Memory PQI U849 USB 2.0 - 16GB

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

32,000
121881

Flash Memory PQI U176L USB 2.0 - 8GB

121884

Flash Memory PQI U176L USB 2.0 - 64GB

121883

Flash Memory PQI U176L USB 2.0 - 4GB

121882

Flash Memory PQI U176L USB 2.0 - 16GB