لیست قیمت کیبورد مایکروسافت

لیست قیمت کیبورد مایکروسافت

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Keyboard Microsoft

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیبورد مایکروسافت

118461

Keyboard Microsoft Wireless Universal Foldable

119250

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 900

۳۲۸,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی آواژنگ

328,000
118459

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 850

۱۵۵,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی آواژنگ

155,000
103682

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 800

119253

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 5050

۳۷۷,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی آواژنگ

377,000
119251

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 3050

۳۴۴,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی آواژنگ

344,000
103685

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 3000

103684

Keyboard Microsoft Wireless Desktop 2000

105468

Keyboard Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000

103683

Keyboard Microsoft Wireless Arc

۱۹۲,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتی تعویض

192,000
105470

Keyboard Microsoft Wired 400

107931

Keyboard Microsoft Wired 200

107930

Keyboard Microsoft Sculpt Mobile

۱۲۶,۰۰۰

تومان

18 ماه گارانتی تعویض

126,000
109178

Keyboard Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop Wireless

107929

Keyboard Microsoft Natural Ergonomic 4000

105469

Keyboard Microsoft Desktop 600 & Mouse

107928

Keyboard Microsoft Comfort Curve 3000

۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی پانا

78,000
107927

Keyboard Microsoft All-in-One Media

۲۳۶,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی آواژنگ

236,000