لیست قیمت کیس ریدمکس

لیست قیمت کیس ریدمکس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Raidmax

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس ریدمکس

119458

CASE Raidmax VORTEX V5 ATX Computer

120389

CASE Raidmax VORTEX V4

۱۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

135,000
119459

CASE Raidmax VORTEX V3

120388

CASE Raidmax VORTEX

119457

CASE Raidmax Viper II

۱۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

168,000
120385

CASE Raidmax VIPER GX II

۲۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

244,000
119166

CASE Raidmax VIPER GX

۲۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

244,000
119453

CASE Raidmax Vampire Winterfall

119164

CASE Raidmax Vampire

۴۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

480,000
121466

CASE Raidmax TRISTELLAR SW MINI-ITX

۱,۵۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکت فراسیستم دینا نماینده رسمی در ایران

1,560,000
119454

CASE Raidmax Tigershark Mid Tower

۱۴۹,۵۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

149,500
119456

CASE Raidmax SUPER VIPER Mid Tower

۱۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

155,000
119465

CASE Raidmax STRATO

120384

CASE Raidmax SCORPIO 503WB

121465

CASE Raidmax Ninja II ATX

۱۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

148,000
120383

CASE Raidmax Narwhal

۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

265,000
120382

CASE Raidmax Monster II

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

285,000
119464

CASE Raidmax Hyperion

119455

CASE Raidmax HELIOS ATX Mid Tower

۱۸۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

188,000
120390

CASE Raidmax EXO

۸۹,۵۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

89,500
120386

CASE Raidmax COBRA Z ATX-502WBR

۲۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

205,000
120387

CASE Raidmax COBRA

119165

CASE Raidmax AGUSTA

۳۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا

345,000