لیست قیمت کیس

لیست قیمت کیس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE TSCO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس تسکو

107005

CASE TSCO TC VA-4614

۱۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

162,000
107002

CASE TSCO TC VA-4612

109107

CASE TSCO TC MA-4468

۷۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

76,000
107001

CASE TSCO TC MA-4466

۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

79,000
107004

CASE TSCO TC MA-4462

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

70,000
107003

CASE TSCO TC MA-4460

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم + USB3

70,000
107009

CASE TSCO TC MA-4458

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

70,000
107008

CASE TSCO TC MA-4456

۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

69,000
107007

CASE TSCO TC MA-4454

۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

69,000
107010

CASE TSCO TC MA-4452

۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

72,000
107000

CASE TSCO TC MA-4450

۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

70,000
120126

CASE TSCO TC MA 4472

۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم + USB3

75,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Master Tech

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس مسترتک

122849

CASE Master Tech T302

۱۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

175,000
122852

CASE Master Tech T301

۲۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

295,000
122853

CASE Master Tech T300

۳۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

320,000
122850

CASE Master Tech T200

۲۱۷,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

217,000
122851

CASE Master Tech Master Box

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE DeepCool

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس دیپ کول

119086

CASE DeepCool Wave Micro-ATX

124411

CASE DeepCool TriStellar SW Mini-ITX

۱,۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

1,265,000
119094

CASE DeepCool TESSERACT WH

119096

CASE DeepCool TESSERACT SW

119095

CASE DeepCool TESSERACT BF

۱۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

145,000
119087

CASE DeepCool Steam Castel

119088

CASE DeepCool Smarter LED

119093

CASE DeepCool Smarter

119097

CASE DeepCool PANGU-V2

122178

CASE DeepCool PANGU SW Black - Red

۳۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

320,000
119102

CASE DeepCool LANDKING

119115

CASE DeepCool Kendomen

۲۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

208,000
124412

CASE DeepCool Genome ROG Certified Edition Cooling

۱,۰۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

1,055,000
124413

CASE DeepCool Genome II Cooling

119463

CASE DeepCool Genome

124415

CASE DeepCool Frame

125653

CASE DeepCool EARLKASE RGB ATX

۲۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

298,000
122177

CASE DeepCool Dukase WH

121746

CASE DeepCool DUKASE V3 ATX

۲۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

233,000
119114

CASE DeepCool Dukase V2

124414

CASE DeepCool DUKASE LIQUID

124899

CASE DeepCool Alpha

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Thermaltake

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس ترمالتیک

124933

CASE Thermaltake View 27 Gull-Wing Window ATX Mid Tower

124932

CASE Thermaltake Versa U21 Window Mid Tower

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

390,000
124977

CASE Thermaltake Versa N27 Window Mid Tower

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

285,000
124978

CASE Thermaltake Versa N25 Window Mid Tower

۲۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

255,000
124980

CASE Thermaltake Versa N24 Mid Tower

124923

CASE Thermaltake Tower 900 E-ATX Vertical Super

۱,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

1,550,000
124925

CASE Thermaltake Suppressor F51 E-ATX Mid Tower

۵۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

599,000
124924

CASE Thermaltake Core X5 Tempered Glass Edition Cube

۸۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

855,000
124927

CASE Thermaltake Core X31 Tempered Glass Edition Mid Tower

124979

CASE Thermaltake Core X31 Riing RGB Edition Mid Tower

124926

CASE Thermaltake Core X31 Mid Tower

۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

540,000
124929

CASE Thermaltake Core X1 ITX Cube

۴۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

495,000
124928

CASE Thermaltake Core V41 Window ATX Mid Tower

۵۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

510,000
124934

CASE Thermaltake Core V1 Mini ITX

۲۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

275,000
124930

CASE Thermaltake Commander G42 Window Mid Tower

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

390,000
124931

CASE Thermaltake Commander G41 Window Mid Tower

۳۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

390,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس گرین

100374

CASE GREEN Zest

123312

CASE GREEN Z8 PANZER MAX Full Tower

۶۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

615,000
119607

CASE GREEN Z7 Gladiator Full Tower

۴۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

465,000
120071

CASE GREEN Z4 Astiak

۲۴۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 سال گرین

241,000
125796

CASE GREEN Z3 Crystal Tampered Glass RED

۲۳۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

239,000
125795

CASE GREEN Z3 Crystal Tampered Glass GREEN

۲۳۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

239,000
120186

CASE GREEN Z2 Honor

121671

CASE GREEN Z+ Grand White Mid-Tower

121672

CASE GREEN Z+ Grand Black Mid-Tower

109189

CASE GREEN X-Plus Eagle

106637

CASE GREEN X9 Predator

108716

CASE GREEN X8 Raptor

106636

CASE GREEN X7 COUGAR

۵۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

535,000
106635

CASE GREEN X6 Challenger

۴۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

415,000
106634

CASE GREEN X5 Fusion

106633

CASE GREEN X4 HEXAGON

109892

CASE GREEN X3 Plus Viper Gaming

۳۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

310,000
108715

CASE GREEN X2 Jaguar

106631

CASE GREEN X1 GAMING

104115

CASE GREEN Wee

106767

CASE GREEN VANGUARD

106768

CASE GREEN Tenuous

۱۵۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

153,000
106630

CASE GREEN T500 Rackmount 2U

104117

CASE GREEN Stylish

125276

CASE GREEN STRIKER Gaming

۲۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

229,000
تعداد 80 کالا از 189 کالا نمایش داده شد