لیست قیمت کیس

لیست قیمت کیس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE TSCO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس تسکو

107005

CASE TSCO TC VA-4614

۱۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

166,000
107002

CASE TSCO TC VA-4612

۱۶۶,۶۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

166,600
109117

CASE TSCO TC MA-4470

109107

CASE TSCO TC MA-4468

107001

CASE TSCO TC MA-4466

107006

CASE TSCO TC MA-4464

107004

CASE TSCO TC MA-4462

107003

CASE TSCO TC MA-4460

107009

CASE TSCO TC MA-4458

107008

CASE TSCO TC MA-4456

107007

CASE TSCO TC MA-4454

107010

CASE TSCO TC MA-4452

107000

CASE TSCO TC MA-4450

111245

CASE TSCO TC MA4002

120126

CASE TSCO TC MA 4472

۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی توسن سیستم - USB3

75,000
106996

CASE TSCO TC LA-4435

106994

CASE TSCO TC LA-4430

106995

CASE TSCO TC LA-4425

106997

CASE TSCO TC LA-4405

106993

CASE TSCO TC HA-4068

106992

CASE TSCO TC HA-4023

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Master Tech

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس مسترتک

122849

CASE Master Tech T302

۱۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

185,000
122852

CASE Master Tech T301

۳۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

315,000
122853

CASE Master Tech T300

۳۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

315,000
122850

CASE Master Tech T200

۱۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

165,000
122851

CASE Master Tech Master Box

۱۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

189,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE DeepCool

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس دیپ کول

119086

CASE DeepCool Wave Micro-ATX

119094

CASE DeepCool TESSERACT WH

۱۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

148,000
119096

CASE DeepCool TESSERACT SW

۱۵۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

158,000
119095

CASE DeepCool TESSERACT BF

119087

CASE DeepCool Steam Castel

119088

CASE DeepCool Smarter LED

119093

CASE DeepCool Smarter

119097

CASE DeepCool PANGU-V2

122178

CASE DeepCool PANGU SW Black - Red

۳۱۱,۰۰۰

تومان

گارانتی فراسیستم

311,000
119102

CASE DeepCool LANDKING

119115

CASE DeepCool Kendomen

۱۹۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

192,000
119463

CASE DeepCool Genome

122177

CASE DeepCool Dukase WH

121746

CASE DeepCool DUKASE V3 ATX

۲۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

215,000
119114

CASE DeepCool Dukase V2

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس گرین

100374

CASE GREEN Zest

123312

CASE GREEN Z8 PANZER MAX Full Tower

119607

CASE GREEN Z7 Gladiator Full Tower

120071

CASE GREEN Z4 Astiak

۲۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گرین

219,000
120186

CASE GREEN Z2 Honor

۱۴۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

149,000
121671

CASE GREEN Z+ Grand White Mid-Tower

۱۴۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

144,000
121672

CASE GREEN Z+ Grand Black Mid-Tower

۱۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

129,000
109189

CASE GREEN X-Plus Eagle

106637

CASE GREEN X9 Predator

108716

CASE GREEN X8 Raptor

۵۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

565,000
106636

CASE GREEN X7 COUGAR

۴۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

485,000
106635

CASE GREEN X6 Challenger

106634

CASE GREEN X5 Fusion

106633

CASE GREEN X4 HEXAGON

109892

CASE GREEN X3 Plus Viper Gaming

۲۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

289,000
108715

CASE GREEN X2 Jaguar

۱۸۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

184,000
106631

CASE GREEN X1 GAMING

104115

CASE GREEN Wee

106767

CASE GREEN VANGUARD

106768

CASE GREEN Tenuous

106630

CASE GREEN T500 Rackmount 2U

104117

CASE GREEN Stylish

107480

CASE GREEN SR112

۱,۲۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,212,000
104116

CASE GREEN Solaris

100375

CASE GREEN Robin

123244

CASE GREEN REVOLUTION Limited Edition

123058

CASE GREEN Pars+

100376

CASE GREEN Pars

۱۰۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

104,000
111723

CASE GREEN Oraman

۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

89,000
111162

CASE GREEN Magnum Pro

100372

CASE GREEN Magnum 2

100373

CASE GREEN Magnum

۱۴۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

149,000
108717

CASE GREEN MAC 1

۱۳۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

133,000
120070

CASE GREEN HIWA Computer

106629

CASE GREEN G600 Rackmount 4U

۴۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

420,000
106628

CASE GREEN G520 Rackmount 4U

۳۵۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

354,000
109887

CASE GREEN Alumin

107481

CASE GREEN Alumaxium

107479

CASE GREEN Acrylic

تعداد 80 کالا از 150 کالا نمایش داده شد