لیست قیمت کیس

لیست قیمت کیس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE TSCO

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس تسکو

107005

CASE TSCO TC VA-4614

۱۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

144,000
107002

CASE TSCO TC VA-4612

۱۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

141,000
109107

CASE TSCO TC MA-4468

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

67,000
107001

CASE TSCO TC MA-4466

۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

66,000
107004

CASE TSCO TC MA-4462

۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

66,000
107003

CASE TSCO TC MA-4460

۷۴,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم + USB3

74,000
107009

CASE TSCO TC MA-4458

۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

66,000
107008

CASE TSCO TC MA-4456

۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

66,000
107007

CASE TSCO TC MA-4454

۶۶,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

66,000
107010

CASE TSCO TC MA-4452

۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

65,000
107000

CASE TSCO TC MA-4450

۶۴,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم

64,000
120126

CASE TSCO TC MA 4472

۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی توسن سیستم + USB3

79,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Master Tech

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس مسترتک

122849

CASE Master Tech T302

۱۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

175,000
122852

CASE Master Tech T301

122853

CASE Master Tech T300

۳۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

315,000
122850

CASE Master Tech T200

۱۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

185,000
122851

CASE Master Tech Master Box

۱۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی یک ساله

170,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE DeepCool

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس دیپ کول

119086

CASE DeepCool Wave Micro-ATX

124411

CASE DeepCool TriStellar SW Mini-ITX

۱,۲۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

1,265,000
119094

CASE DeepCool TESSERACT WH

119096

CASE DeepCool TESSERACT SW

119095

CASE DeepCool TESSERACT BF

۱۴۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

145,000
119087

CASE DeepCool Steam Castel

119088

CASE DeepCool Smarter LED

119093

CASE DeepCool Smarter

۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

95,000
119097

CASE DeepCool PANGU-V2

122178

CASE DeepCool PANGU SW Black - Red

۳۱۷,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

317,000
119102

CASE DeepCool LANDKING

119115

CASE DeepCool Kendomen

۲۰۲,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

202,000
124412

CASE DeepCool Genome ROG Certified Edition Cooling

124413

CASE DeepCool Genome II Cooling

۸۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

890,000
119463

CASE DeepCool Genome

124415

CASE DeepCool Frame

122177

CASE DeepCool Dukase WH

121746

CASE DeepCool DUKASE V3 ATX

119114

CASE DeepCool Dukase V2

124414

CASE DeepCool DUKASE LIQUID

۷۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

705,000
124899

CASE DeepCool Alpha

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE Thermaltake

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس ترمالتیک

124933

CASE Thermaltake View 27 Gull-Wing Window ATX Mid Tower

124932

CASE Thermaltake Versa U21 Window Mid Tower

۴۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

405,000
124977

CASE Thermaltake Versa N27 Window Mid Tower

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

290,000
124978

CASE Thermaltake Versa N25 Window Mid Tower

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

285,000
124980

CASE Thermaltake Versa N24 Mid Tower

۳۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

305,000
124923

CASE Thermaltake Tower 900 E-ATX Vertical Super

124925

CASE Thermaltake Suppressor F51 E-ATX Mid Tower

۶۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

620,000
124924

CASE Thermaltake Core X5 Tempered Glass Edition Cube

۸۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

855,000
124927

CASE Thermaltake Core X31 Tempered Glass Edition Mid Tower

۵۶۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

565,000
124979

CASE Thermaltake Core X31 Riing RGB Edition Mid Tower

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

585,000
124926

CASE Thermaltake Core X31 Mid Tower

۵۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

585,000
124929

CASE Thermaltake Core X1 ITX Cube

۴۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

499,000
124928

CASE Thermaltake Core V41 Window ATX Mid Tower

۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

540,000
124934

CASE Thermaltake Core V1 Mini ITX

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

280,000
124930

CASE Thermaltake Commander G42 Window Mid Tower

۳۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

398,000
124931

CASE Thermaltake Commander G41 Window Mid Tower

۳۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی کیسان

398,000

لیست بهترین قیمت خرید و فروش CASE GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کیس گرین

100374

CASE GREEN Zest

123312

CASE GREEN Z8 PANZER MAX Full Tower

119607

CASE GREEN Z7 Gladiator Full Tower

۴۷۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

472,000
120071

CASE GREEN Z4 Astiak

120186

CASE GREEN Z2 Honor

۱۶۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

167,000
121671

CASE GREEN Z+ Grand White Mid-Tower

121672

CASE GREEN Z+ Grand Black Mid-Tower

۱۴۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

146,000
109189

CASE GREEN X-Plus Eagle

106637

CASE GREEN X9 Predator

108716

CASE GREEN X8 Raptor

106636

CASE GREEN X7 COUGAR

۵۰۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

505,000
106635

CASE GREEN X6 Challenger

۴۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

415,000
106634

CASE GREEN X5 Fusion

106633

CASE GREEN X4 HEXAGON

109892

CASE GREEN X3 Plus Viper Gaming

108715

CASE GREEN X2 Jaguar

106631

CASE GREEN X1 GAMING

104115

CASE GREEN Wee

106767

CASE GREEN VANGUARD

106768

CASE GREEN Tenuous

۱۴۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

148,000
106630

CASE GREEN T500 Rackmount 2U

104117

CASE GREEN Stylish

125276

CASE GREEN STRIKER Gaming

۲۲۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

222,000
107480

CASE GREEN SR112

۱,۲۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,250,000
104116

CASE GREEN Solaris

100375

CASE GREEN Robin

تعداد 80 کالا از 180 کالا نمایش داده شد