لیست قیمت پاور دیپ کول

لیست قیمت پاور دیپ کول

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power DeepCool

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور دیپ کول

119082

Power DeepCool DQ750

۴۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

435,000
119132

Power DeepCool DQ650ST

123339

Power DeepCool DQ550ST 80Plus Gold

۳۰۲,۰۰۰

تومان

گارانتی شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

302,000
119080

Power DeepCool DQ1250

119081

Power DeepCool DQ1000

119130

Power DeepCool DN500

۱۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

198,000
119131

Power DeepCool DN400

۱۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

155,000
119092

Power DeepCool DE580

119113

Power DeepCool DE530

119112

Power DeepCool DE480

۱۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

119,000
119111

Power DeepCool DE430

119110

Power DeepCool DE380

119083

Power DeepCool DA700-Aurora

۳۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

369,000
119128

Power DeepCool DA650

119129

Power DeepCool DA600

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

285,000
119085

Power DeepCool DA500-M Aurora

۲۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله شرکت فراسیستم دینا - نماینده رسمی DEEPCOOL درایران

248,000
119084

Power DeepCool DA500-Aurora