لیست قیمت پاور کورسیر

لیست قیمت پاور کورسیر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Corsair

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور کورسیر

110929

Power Corsair VS650

۳۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

326,000
110928

Power Corsair VS550

۲۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

259,000
110927

Power Corsair VS450

۱۹۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

194,000
118058

Power Corsair RM850X

118059

Power Corsair RM850i 80 Plus Gold Fully

۸۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 10 سال گروه مهندسین تخت جمشید

834,000
110926

Power Corsair RM850

118061

Power Corsair RM750x Fully Modular

۷۱۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 10 سال گروه مهندسین تخت جمشید

714,000
120276

Power Corsair RM750i

۷۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 10 سال گروه مهندسین تخت جمشید

744,000
111702

Power Corsair RM750

118060

Power Corsair RM1000x 80 Plus Gold Fully Modular

120277

Power Corsair RM1000i

110925

Power Corsair RM1000

111695

Power Corsair HX850i

111694

Power Corsair HX1200i

120279

Power Corsair HX1200i

110922

Power Corsair HX1000i

112063

Power Corsair CX850M

111703

Power Corsair CX750M ATX

۴۷۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

474,000
110924

Power Corsair CX750

110923

Power Corsair CX500M

120278

Power Corsair CS850M

۶۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 5 سال گروه مهندسین تخت جمشید

689,000
112062

Power Corsair CS750M

۵۴۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 5 سال گروه مهندسین تخت جمشید

544,000
121052

Power Corsair AX860i ATX Fully Modular 80PLUS Platinum Supply

111693

Power Corsair AX1500i

۲,۲۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 10 سال گروه مهندسین تخت جمشید

2,259,000
122617

Power Corsair AX1200i 80Plus Platinum

121051

Power Corsair AX1200 Fully Modular 80PLUS Gold Supply