لیست قیمت پاور کورسیر

لیست قیمت پاور کورسیر

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power Corsair

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور کورسیر

110929

Power Corsair VS650

۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

280,000
110928

Power Corsair VS550

110927

Power Corsair VS450

۱۶۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

169,000
118058

Power Corsair RM850X

۶۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

654,000
118059

Power Corsair RM850i 80 Plus Gold Fully

۷۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

719,000
110926

Power Corsair RM850

118061

Power Corsair RM750x Fully Modular

۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

590,000
120276

Power Corsair RM750i

۶۱۵,۰۰۰

تومان

615,000
111702

Power Corsair RM750

118060

Power Corsair RM1000x 80 Plus Gold Fully Modular

120277

Power Corsair RM1000i

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

1,140,000
110925

Power Corsair RM1000

111695

Power Corsair HX850i

۸۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مهندسین تخت جمشید

815,000
111694

Power Corsair HX1200i

۱,۱۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 7 سال

1,160,000
120279

Power Corsair HX1200i

۱,۱۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

1,100,000
110922

Power Corsair HX1000i

112063

Power Corsair CX850M

۵۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

519,000
111703

Power Corsair CX750M ATX

110924

Power Corsair CX750

۴۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال

454,000
110923

Power Corsair CX500M

120278

Power Corsair CS850M

۶۰۶,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال گروه مهندسین تخت جمشید

606,000
112062

Power Corsair CS750M

۴۷۱,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال

471,000
111693

Power Corsair AX1500i

۱,۹۷۵,۰۰۰

تومان

گارانتی 3 سال

1,975,000