لیست قیمت پاور گرین

لیست قیمت پاور گرین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور گرین

109845

Power GREEN Overclocking EVO GP1450B-OC

۹۹۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

997,000
109869

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1200B-OC

109875

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1050B-OC+

۶۶۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

660,000
101234

Power GREEN OC Series GP850B-OC

۵۶۲,۵۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

562,500
101233

Power GREEN OC Series GP750 BOC

101232

Power GREEN OC Series GP650B-OC

109880

Power GREEN OC Series GP1350B-OC

۸۹۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

896,000
107236

Power GREEN GP750A-ZS

106695

Power GREEN GP700A-HP

107237

Power GREEN GP650A-ZS

119239

Power GREEN GP650A-UK

107534

Power GREEN GP600A-HP

۳۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

310,000
107238

Power GREEN GP550A-ZS

107533

Power GREEN GP530A-EU

۱۸۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

186,000
107535

Power GREEN gp480a_SP

109858

Power GREEN GP450A-UK 80Plus Gold PSU

107536

Power GREEN gp430a_sp

۱۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

155,000
107531

Power GREEN gp430a_he

۱۵۱,۵۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

151,500
107532

Power GREEN GP380A-HE

109855

Power GREEN GP380A-EU

۱۴۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

142,000
107538

Power GREEN gp380a_SP

109867

Power GREEN GP350-IPC

111751

Power GREEN GP330S Mini

107537

Power GREEN gp330a_SP

107530

Power GREEN gp330a_He

۱۱۹,۲۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

119,200
106697

Power GREEN GP1600B-OC Modular

۱,۲۴۴,۳۲۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,244,320
106696

Power GREEN GP1275B-OC

101235

Power GREEN GP1000B-OC

100605

Power GREEN EU Series GP480A-EU