لیست قیمت پاور گرین

لیست قیمت پاور گرین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور گرین

109845

Power GREEN Overclocking EVO GP1450B-OC

۱,۰۵۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,059,000
109869

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1200B-OC

109875

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1050B-OC+

۶۹۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

695,000
101234

Power GREEN OC Series GP850B-OC

101233

Power GREEN OC Series GP750 BOC

۵۱۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

510,000
109880

Power GREEN OC Series GP1350B-OC

106695

Power GREEN GP700A-HP

119239

Power GREEN GP650A-UK

۳۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

350,000
107534

Power GREEN GP600A-HP

۳۱۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

313,000
107533

Power GREEN GP530A-EU

۱۹۵,۴۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

195,400
107535

Power GREEN gp480a_SP

۱۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

185,000
109858

Power GREEN GP450A-UK 80Plus Gold PSU

۲۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

215,000
107536

Power GREEN gp430a_sp

۱۶۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

163,000
109855

Power GREEN GP380A-EU

۱۴۴,۵۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

144,500
109867

Power GREEN GP350-IPC

111751

Power GREEN GP330S Mini

107530

Power GREEN gp330a_He

۱۲۷,۹۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

127,900
106697

Power GREEN GP1600B-OC Modular

۱,۲۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,289,000
106696

Power GREEN GP1275B-OC

101235

Power GREEN GP1000B-OC