لیست قیمت پاور گرین

لیست قیمت پاور گرین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور گرین

109845

Power GREEN Overclocking EVO GP1450B-OC

109869

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1200B-OC

109875

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1050B-OC+

101234

Power GREEN OC Series GP850B-OC

101233

Power GREEN OC Series GP750 BOC

109880

Power GREEN OC Series GP1350B-OC

125050

Power GREEN GP850B-OCPT Overclocking Evo 80Plus Platinum PSU

125051

Power GREEN GP750B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum

125250

Power GREEN GP700B-HP+ 80Plus Gold PSU

106695

Power GREEN GP700A-HP

125052

Power GREEN GP650B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum

۶۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

580,000
119239

Power GREEN GP650A-UK

125249

Power GREEN GP600B-HP+ 80Plus Gold PSU

۳۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

385,000
107534

Power GREEN GP600A-HP

124744

Power GREEN GP580A-ES 80Plus Bronze PSU

۲۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

255,000
124745

Power GREEN GP550A-UK 80Plus Gold PSU

۳۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

329,000
107533

Power GREEN GP530A-EU

127317

Power GREEN GP530A-ES Computer Supply

۲۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

235,000
125248

Power GREEN GP500B-HP+ 80Plus Gold PSU

127319

Power GREEN GP480A-ES

107535

Power GREEN gp480a_SP

109858

Power GREEN GP450A-UK 80Plus Gold PSU

۲۷۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

271,000
127521

Power GREEN GP430A-ES Computer

۱۹۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

195,000
107536

Power GREEN gp430a_sp

107532

Power GREEN GP380A-HE

109855

Power GREEN GP380A-EU

۱۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

175,000
107538

Power GREEN gp380a_SP

124896

Power GREEN GP380A SP Plus

100362

Power GREEN GP380A

109867

Power GREEN GP350-IPC

111751

Power GREEN GP330S Mini

127318

Power GREEN GP330A-EU-PLUS

107530

Power GREEN gp330a_He

109884

Power GREEN GP330A

۱۵۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

154,000
106697

Power GREEN GP1600B-OC Modular

106696

Power GREEN GP1275B-OC

101235

Power GREEN GP1000B-OC

101231

Power GREEN EU Series GP600A-EU

100605

Power GREEN EU Series GP480A-EU

100363

Power GREEN EU Series GP430A-EU

127320

Power GREEN 500b-hp Plus Semi Modular

۳۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

329,000