لیست قیمت پاور گرین

لیست قیمت پاور گرین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور گرین

109845

Power GREEN Overclocking EVO GP1450B-OC

109869

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1200B-OC

۱,۷۲۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,722,000
109875

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1050B-OC+

۱,۶۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,630,000
101234

Power GREEN OC Series GP850B-OC

101233

Power GREEN OC Series GP750 BOC

109880

Power GREEN OC Series GP1350B-OC

125050

Power GREEN GP850B-OCPT Overclocking Evo 80Plus Platinum PSU

۹۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

930,000
125051

Power GREEN GP750B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum

۷۷۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

775,000
125250

Power GREEN GP700B-HP+ 80Plus Gold PSU

106695

Power GREEN GP700A-HP

125052

Power GREEN GP650B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum

۶۰۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

602,000
119239

Power GREEN GP650A-UK

۳۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

340,000
125249

Power GREEN GP600B-HP+ 80Plus Gold PSU

107534

Power GREEN GP600A-HP

124744

Power GREEN GP580A-ES 80Plus Bronze PSU

124745

Power GREEN GP550A-UK 80Plus Gold PSU

۲۸۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

289,000
107533

Power GREEN GP530A-EU

۲۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

212,000
125248

Power GREEN GP500B-HP+ 80Plus Gold PSU

107535

Power GREEN gp480a_SP

109858

Power GREEN GP450A-UK 80Plus Gold PSU

۲۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

240,000
107536

Power GREEN gp430a_sp

124896

Power GREEN GP380A SP Plus

100362

Power GREEN GP380A

۱۵۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

157,000
109867

Power GREEN GP350-IPC

111751

Power GREEN GP330S Mini

۱۳۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین - فروش فقط با کیس Tenuous

138,000
107530

Power GREEN gp330a_He

109884

Power GREEN GP330A

۱۳۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

138,000
106697

Power GREEN GP1600B-OC Modular

106696

Power GREEN GP1275B-OC

101235

Power GREEN GP1000B-OC

101231

Power GREEN EU Series GP600A-EU

100605

Power GREEN EU Series GP480A-EU

۱۹۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

194,000
100363

Power GREEN EU Series GP430A-EU

۱۷۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

176,000