لیست قیمت پاور گرین

لیست قیمت پاور گرین

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Power GREEN

لیست بهترین قیمت خرید و فروش پاور گرین

109845

Power GREEN Overclocking EVO GP1450B-OC

۱,۰۶۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,069,000
109869

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1200B-OC

۸۱۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

814,000
109875

Power GREEN Overclocking EVO (OC Plus) Series GP1050B-OC+

۷۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

715,000
101234

Power GREEN OC Series GP850B-OC

101233

Power GREEN OC Series GP750 BOC

۵۰۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

505,000
109880

Power GREEN OC Series GP1350B-OC

106695

Power GREEN GP700A-HP

۳۶۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

367,000
119239

Power GREEN GP650A-UK

۳۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

315,000
107534

Power GREEN GP600A-HP

۳۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

315,000
107533

Power GREEN GP530A-EU

107535

Power GREEN gp480a_SP

109858

Power GREEN GP450A-UK 80Plus Gold PSU

۲۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

220,000
107536

Power GREEN gp430a_sp

۱۶۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

163,000
109855

Power GREEN GP380A-EU

۱۴۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

146,000
109867

Power GREEN GP350-IPC

111751

Power GREEN GP330S Mini

107530

Power GREEN gp330a_He

۱۲۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

128,000
106697

Power GREEN GP1600B-OC Modular

۱,۳۱۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی 3 ساله گرین

1,314,000
106696

Power GREEN GP1275B-OC

101235

Power GREEN GP1000B-OC