لیست قیمت کارت گرافیک پی ان وای

لیست قیمت کارت گرافیک پی ان وای

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Graphic Card PNY

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کارت گرافیک پی ان وای

124405

Graphic Card PNY Quadro P6000 24GB GDDR5X

۱,۹۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

1,999,000
124572

Graphic Card PNY Quadro P600 2GB GDDR5

۸۱۹,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

819,000
123299

Graphic Card PNY Nvidia Quadro P4000 8GB GDDR5

۳,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

3,550,000
124911

Graphic Card PNY Nvidia Quadro P400 2GB GDDR5

۶۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

650,000
123302

Graphic Card PNY Nvidia Quadro P2000 5GB GDDR5

۱,۹۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

1,900,000
124450

Graphic Card PNY Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5

۱,۵۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

1,550,000
118176

Graphic Card PNY NVIDIA Quadro M4000

121240

Graphic Card PNY Nvidia Quadro M2000 4GB GDDR5

112452

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K620 2GB

۹۵۰,۰۰۰

تومان

یک سال گارانتی بدون پک

950,000
112449

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K5200 8GB GDDR5

112448

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K5000 4GB GDDR5

112450

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K4200 4GB GDDR5

121241

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K4200 4GB GDDR5

112451

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K2200

121239

Graphic Card PNY Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5

112991

Graphic Card PNY NVIDIA NVS315 1.0GB DDR3.0

112992

Graphic Card PNY NVIDIA NVS 510 2.0GB DDR3

112990

Graphic Card PNY NVIDIA GeForce GTX970 4.0GB DDR5

112989

Graphic Card PNY NVIDIA GeForce GTX 980Ti