لیست قیمت کارت گرافیک ایکس اف ایکس

لیست قیمت کارت گرافیک ایکس اف ایکس

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Graphic Card XFX

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کارت گرافیک ایکس اف ایکس

100532

Graphic Card XFX ATI 5450 2.0 GB

۱۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی سازگار

138,000
100321

Graphic Card XFX ATI 5450 1.0 GB

۱۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتی سازگار

108,000