لیست قیمت کارت گرافیک

لیست قیمت کارت گرافیک

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Graphic Card ASUS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش کارت گرافیک ایسوس

111299

Graphic Card ASUS TURBO-GTX970-OC-4GD5

111297

Graphic Card ASUS TURBO-GTX960-OC-2GD5

125004

Graphic Card ASUS TURBO-GTX1080TI-11G

۶,۱۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

6,150,000
120121

Graphic Card ASUS TURBO-GTX1080-8G DDR5X

121547

Graphic Card ASUS TURBO-GTX1070-8G

۴,۲۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

4,278,000
123645

Graphic Card ASUS TURBO-GTX1060-6G

122013

Graphic Card ASUS STRIX-RX470-O4G-GAMING

122547

Graphic Card ASUS STRIX-R9FURY-DC3-4G-GAMING

111315

Graphic Card ASUS STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING

111925

Graphic Card ASUS STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING

111341

Graphic Card ASUS STRIX-R9380-GAMING-2G

112788

Graphic Card ASUS STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMING

123298

Graphic Card ASUS STRIX-R9380-DC2OC-2GD5-GAMING

111927

Graphic Card ASUS STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

108572

Graphic Card ASUS STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5

110233

Graphic Card ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5

111639

Graphic Card ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5

119012

Graphic Card ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5

109829

Graphic Card ASUS STRIX -GTX960 -DC2OC -2GD5

127355

Graphic Card ASUS RX560-O4G-EVO

۱,۱۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,195,000
125002

Graphic Card ASUS RX560-O2G

۱,۰۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,060,000
125001

Graphic Card ASUS RX560-4G

123186

Graphic Card ASUS RX550-4G GDDR5

۹۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

967,000
123187

Graphic Card ASUS RX550-2G GDDR5

۹۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

955,000
121409

Graphic Card ASUS RX 480 Dual Fan OC 4GB GDDR5

123674

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING

۳,۵۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,525,000
125137

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING

۳,۴۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,400,000
123185

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING

۲,۵۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,520,000
124990

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX560-O4G-GAMING

126504

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX560-O4G-EVO-GAMING

125003

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-RX560-4G-GAMING

127223

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING

۴,۴۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

4,480,000
127222

Graphic Card ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-8G-GAMING

122012

Graphic Card ASUS ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING

121832

Graphic Card ASUS ROG STRIX-RX470-4G-GAMING

120845

Graphic Card ASUS ROG STRIX-RX460-O4G-GAMING

123205

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING

۶,۸۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

6,850,000
120846

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING

122112

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING 8GB GDDR5X

۵,۲۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

5,200,000
120122

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1080-8G-GAMING

۵,۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

5,290,000
122014

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING

۴,۱۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا ) + فروش باندل با مادربرد ASUS Strix

4,150,000
120455

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1070-8G-GAMING

۴,۲۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا ) + فروش باندل با مادربرد ASUS Strix

4,280,000
120399

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING

۳,۱۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,160,000
121820

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING

۳,۰۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,090,000
121830

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING 4GB GDDR5

۱,۶۵۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

1,655,000
122154

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING 4GB GDDR5

۱,۶۰۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

1,607,000
123636

Graphic Card ASUS ROG STRIX-GTX1050-O2G-GAMING

۱,۴۱۳,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد ) فروش به صورت باندل

1,413,000
121204

Graphic Card ASUS ROG STRIX RX 480 OC DCIII 8GB GDDR5

121639

Graphic Card ASUS ROG STRIX RX 470 4GB GDDR5

121640

Graphic Card ASUS ROG STRIX RX 460 4GB GDDR5

124567

Graphic Card ASUS ROG STRIX GTX1080TI-11G-GAMING

۶,۷۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

6,750,000
121549

Graphic Card ASUS ROG STRIX GTX 1060 DCIII 6GB GDDR5

110234

Graphic Card ASUS ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5

120233

Graphic Card ASUS ROG ARESIII-8GD5

111304

Graphic Card ASUS R9FURYX-4G

111926

Graphic Card ASUS R9390-DC2-8GD5

111338

Graphic Card ASUS R7360-OC-2GD5

111478

Graphic Card ASUS R7250-OC-2GD3

108594

Graphic Card ASUS R7240-2GD3-L

124591

Graphic Card ASUS POSEIDON-GTX980TI-P-6GD5

122016

Graphic Card ASUS PH-GTX1050TI-4G

۱,۴۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

1,498,000
125005

Graphic Card ASUS PH-GTX1050-2G

۱,۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

1,140,000
126617

Graphic Card ASUS PH-GT1030-O2G

۶۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

690,000
123893

Graphic Card ASUS MATRIX-GTX980TI-6GD5-GAMING

123782

Graphic Card ASUS HD5450-SL-HM1GD3-L-V2

121823

Graphic Card ASUS HD5450-SL-1GD3-L-V2

100528

Graphic Card ASUS HD5450 2GB DDR3 HD5450-SL-2GD3-L

108566

Graphic Card ASUS GTX750TI-PH-2GD5

111477

Graphic Card ASUS GTX750TI-OC-2GD5

111321

Graphic Card ASUS GTX750-PHOC-2GD5

120957

Graphic Card ASUS GTX750-PHOC-1GD5

123242

Graphic Card ASUS GTX1080TI-FE 11GB GDDR5X Founder Edition

120123

Graphic Card ASUS GTX1070-8G

125013

Graphic Card ASUS GTX1060-A6G-9GBPS

121885

Graphic Card ASUS GTX1050Ti-4G GDDR5 Phoenix

121821

Graphic Card ASUS GT730-SL-2GD5-BRK

۶۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

610,000
108579

Graphic Card ASUS GT730-SL-2GD3-BRK

۴۹۳,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

493,000
108577

Graphic Card ASUS GT730-4GD3

108576

Graphic Card ASUS GT730-2GD5-BRK

۶۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد ) به همراه فن

630,000
108575

Graphic Card ASUS GT730-2GD3

۵۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد )

510,000
تعداد 80 کالا از 401 کالا نمایش داده شد