لیست قیمت مادربرد

لیست قیمت مادربرد

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش MotherBoard ASUS

لیست بهترین قیمت خرید و فروش مادربرد ایسوس

108501

MotherBoard ASUS Z97-C

106250

MotherBoard ASUS Z97-A

123658

MotherBoard ASUS Z270 KRAIT GAMING LGA 1151

119796

MotherBoard ASUS Z170-WS

118994

MotherBoard ASUS Z170-PRO

111808

MotherBoard ASUS Z170-P D3

111646

MotherBoard ASUS Z170-P

111619

MotherBoard ASUS Z170-K

111548

MotherBoard ASUS Z170-DELUXE

۱,۶۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,695,000
121290

MotherBoard ASUS Z170 ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHA LGA 1151

123898

MotherBoard ASUS Z170 Pro Gaming/AURA LGA1151

111549

MotherBoard ASUS Z170 PRO GAMING

111636

MotherBoard ASUS Z170 MAXIMUS VIII HERO

122708

MotherBoard ASUS Z10PE-D8 WS LGA 2011-3 Server

111929

MotherBoard ASUS Z10PE-D16/4L

111930

MotherBoard ASUS Z10PE-D16 WS

111260

MotherBoard ASUS Z10PE-D16

122900

MotherBoard ASUS X99-WS/IPMI LGA 2011-v3

111340

MotherBoard ASUS X99-S

111294

MotherBoard ASUS X99-PRO/USB 3.1

126313

MotherBoard ASUS X99-M WS/SE LGA 2011-v3

122760

MotherBoard ASUS X99-E-10G WS LGA 2011-v3

123896

MotherBoard ASUS X99-E WS USB 3.1 LGA2011-3

123895

MotherBoard ASUS X99-E LGA2011-3

119841

MotherBoard ASUS X99-DELUXE II

110772

MotherBoard ASUS X99-A/USB 3.1

119845

MotherBoard ASUS X99-A II

127695

MotherBoard ASUS WS X299 SAGE

۳,۰۱۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,015,000
127697

MotherBoard ASUS WS X299 PRO/SE

۲,۴۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,430,000
127699

MotherBoard ASUS WS X299 PRO

۲,۲۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,250,000
127702

MotherBoard ASUS WS C621E SAGE

127694

MotherBoard ASUS WS C422 PRO SE

126335

MotherBoard ASUS TUF Z370-PRO GAMING LGA 1151

۱,۰۳۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,036,000
125602

MotherBoard ASUS TUF Z370-PLUS GAMING LGA 1151

۹۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

926,000
122621

MotherBoard ASUS TUF Z270 MARK 2 LGA 1151

۹۱۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

910,000
122740

MotherBoard ASUS TUF Z270 MARK 1 LGA 1151

۱,۴۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,450,000
125305

MotherBoard ASUS TUF X299 MARK 2 LGA 2066

۱,۵۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,570,000
124999

MotherBoard ASUS TUF X299 MARK 1 LGA 2066

۱,۸۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,835,000
123679

MotherBoard ASUS TUF SABERTOOTH 990FX R3.0 AM3+

124751

MotherBoard ASUS TROOPER B85 LGA 1150

112941

MotherBoard ASUS TROOPER B150 D3

119842

MotherBoard ASUS STRIX X99 GAMING

123899

MotherBoard ASUS SABERTOOTH Z170 S LGA1151

112903

MotherBoard ASUS SABERTOOTH Z170 MARK 1

111263

MotherBoard ASUS SABERTOOTH X99

126324

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING LGA 1151

126566

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING Wi-Fi AC LGA 1151

۱,۱۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,199,000
126326

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING LGA 1151

۱,۲۷۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,271,000
126336

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING LGA 1151

۱,۴۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,425,000
121562

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z270H GAMING LGA 1151

۱,۰۸۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,081,000
122939

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z270G GAMING LGA 1151

۱,۲۷۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,271,000
121501

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z270F GAMING LGA 1151

۱,۱۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,167,000
121563

MotherBoard ASUS ROG STRIX Z270E GAMING LGA 1151

۱,۳۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,339,000
127751

MotherBoard ASUS ROG STRIX X399-E GAMING

۲,۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي ماتريکس

2,130,000
127854

MotherBoard ASUS ROG STRIX X299-XE GAMING LGA 2066

124997

MotherBoard ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA 2066

۲,۰۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,020,000
122791

MotherBoard ASUS ROG STRIX H270F GAMING LGA 1151

۸۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

839,000
124798

MotherBoard ASUS ROG STRIX B350-F GAMING AM4

۶۷۰,۰۰۰

تومان

گارانتی ماتریکس

670,000
127347

MotherBoard ASUS ROG STRIX B250H GAMING LGA 1151

۶۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

699,000
124996

MotherBoard ASUS ROG STRIX B250G GAMING LGA 1151

۵۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

559,000
124995

MotherBoard ASUS ROG STRIX B250F GAMING LGA 1151

122588

MotherBoard ASUS ROG STRIX B250F GAMING

۷۶۲,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

762,000
127304

MotherBoard ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME LGA 2066

۳,۷۰۱,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

3,701,000
127855

MotherBoard ASUS ROG RAMPAGE VI APEX LGA 2066

120908

MotherBoard ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10

127346

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) LGA 1151

127504

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS X FORMULA LGA 1151

۲,۵۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,540,000
127939

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS X CODE

۲,۱۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,185,000
121408

MotherBoard ASUS ROG Maximus VIII IMPACT LGA 1151

119846

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHA

122790

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS VIII EXTREME/ASSEMBLY

121564

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS IX HERO Z270 LGA 1151

۱,۵۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,599,000
122742

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS IX FORMULA Z270 LGA 1151

121565

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS IX CODE Z270 LGA 1151

۱,۹۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,948,000
123478

MotherBoard ASUS ROG MAXIMUS IX APEX LGA 1151 Z270

123897

MotherBoard ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO AM4 X370

123579

MotherBoard ASUS RIME X299-DELUXE LGA 2066

۲,۵۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

2,595,000
110736

MotherBoard ASUS RAMPAGE V EXTREME/U3.1

125600

MotherBoard ASUS PRIME Z370-P LGA 1151

۸۲۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

826,000
125601

MotherBoard ASUS PRIME Z370-A LGA 1151

۱,۰۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ایسوس ( سازگار - ویستا - لایف برد - تابا )

1,096,000
تعداد 80 کالا از 470 کالا نمایش داده شد