لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

125791

Hard Disk Western Digital WD100PURZ Purple 10TB 256MB Cache

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

127136

Hard Disk Western Digital Red WD100EFAX - 10 TB

۲,۳۶۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

2,361,000
121375

Hard Disk Western Digital Red Pro WD6002FFWX - 6TB

121376

Hard Disk Western Digital Red Pro WD4002FFWX - 4TB

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

۱,۱۷۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,170,000
111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

۷۲۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

729,000
106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

۵۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

599,000
106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

۴۵۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

455,000
106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

۳۳۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

337,000
120063

Hard Disk Western Digital Purple WD80PUZX 8TB

108950

Hard Disk Western Digital Purple WD60PURZ 6TB

۱,۲۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,215,000
109202

Hard Disk Western Digital Purple WD40PURZ 4TB

۶۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

640,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple WD30PURZ 3TB

۵۱۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

514,000
109200

Hard Disk Western Digital Purple WD20PURZ 2TB

۳۸۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

388,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple WD10PURZ 1TB

۲۷۳,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

273,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

۱,۳۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( پانا سازگار الماس آواژنگ )

1,350,000
120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

۲,۶۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی پانا

2,630,000
119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۶۰۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

609,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

۱,۰۱۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,015,000
112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۴۸۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

487,000
102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۳۸۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

382,000
102062

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Red

102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

۶۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

635,000
102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۳۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

237,000
102051

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Green

102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

۴۰۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

402,000