لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

۶۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

620,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

۴۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

440,000
109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

۳۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

335,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

۲۳۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

235,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

119241

Hard Disk Western Digital Blue - 120GB

110335

Hard Disk Western Digital Barracuda Desktop 3TB 64MB Cache ST3000DM001

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۵۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

545,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

۸۹۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

890,000
112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

102044

Hard Disk Western Digital 250 GB SATA Blue 3.5 Inch

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۹۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

295,000
102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

۵۳۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

530,000
102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

212,000
102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

۳۲۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

320,000