لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

121375

Hard Disk Western Digital Red Pro WD6002FFWX - 6TB

121376

Hard Disk Western Digital Red Pro WD4002FFWX - 4TB

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

۵۵۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

550,000
106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

۳۶۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

367,000
106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

۲۴۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

249,000
119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

۱,۳۰۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,304,000
108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

۱,۰۹۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,094,000
109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

۵۱۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

519,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

۳۸۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

385,000
109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

۳۳۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

332,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

۲۳۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

231,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

۸۲۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

828,000
112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۷۲۴,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی ( الماس سازگار آواژنگ )

724,000
102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۴۷۷,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

477,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۷۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

279,000
102062

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Red

102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۱۸۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

188,000
102051

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Green

102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black