لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

لیست قیمت هارد دیسک وسترن دیجیتال

کدنام کالاقیمت

لیست بهترین قیمت خرید و فروش Hard Disk Western Digital

لیست بهترین قیمت خرید و فروش هارد دیسک وسترن دیجیتال

125791

Hard Disk Western Digital WD100PURZ Purple 10TB 256MB Cache

۱,۶۴۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,645,000
110979

Hard Disk Western Digital SE Edition 4TB 64MB Cache Datacenter Capacity

121375

Hard Disk Western Digital Red Pro WD6002FFWX - 6TB

121376

Hard Disk Western Digital Red Pro WD4002FFWX - 4TB

111114

Hard Disk Western Digital Red Pro WD3001FFSX

111113

Hard Disk Western Digital Red Pro WD2001FFSX

108708

Hard Disk Western Digital RED 6TB WD10EFRX

۹۴۰,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

940,000
111108

Hard Disk Western Digital RED 4TB WD40EFRX

۶۱۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

614,000
106654

Hard Disk Western Digital RED 3TB WD30EFRX

106653

Hard Disk Western Digital RED 2TB WD20EFRX

۳۶۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

366,000
106652

Hard Disk Western Digital RED 1TB WD10EFRX

۲۶۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

265,000
119982

Hard Disk Western Digital Purple Edition 8TB

111175

Hard Disk Western Digital Purple Edition 5TB

120063

Hard Disk Western Digital Purple 8TB 64MB

۱,۱۸۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

1,188,000
108950

Hard Disk Western Digital Purple 6TB 64MB

۹۵۶,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

956,000
109202

Hard Disk Western Digital Purple 4TB 64MB

۶۰۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

609,000
109201

Hard Disk Western Digital Purple 3TB 64MB

109200

Hard Disk Western Digital Purple 2TB 64MB

۳۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

312,000
109197

Hard Disk Western Digital Purple 1TB 64MB

۲۱۲,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

212,000
120012

Hard Disk Western Digital Gold 8TB

۲,۵۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی پانا

2,590,000
120011

Hard Disk Western Digital Gold 6TB

120010

Hard Disk Western Digital Gold 4TB

120013

Hard Disk Western Digital Gold 10TB

۲,۷۹۹,۰۰۰

تومان

گارانتی اصلی پانا

2,799,000
119243

Hard Disk Western Digital Blue - 320GB

119242

Hard Disk Western Digital Blue - 160GB

112885

Hard Disk Western Digital 6000GB SATA Blue 3.5 Inch

۸۴۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

844,000
112884

Hard Disk Western Digital 5000 GB SATA Blue 3.5 Inch

102050

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Green

۱۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی 1 ساله

150,000
102045

Hard Disk Western Digital 500 GB SATA Blue 3.5 Inch

۱۷۹,۰۰۰

تومان

گارانتی فیوچر

179,000
112883

Hard Disk Western Digital 4000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۴۹۹,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

499,000
102059

Hard Disk Western Digital 4.0 TB SATA Black

112853

Hard Disk Western Digital 3000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۳۸۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

388,000
102058

Hard Disk Western Digital 3.0 TB SATA Black

112737

Hard Disk Western Digital 2000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۸۱,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

281,000
102062

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Red

102057

Hard Disk Western Digital 2.0 TB SATA Black

۵۱۴,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

514,000
102046

Hard Disk Western Digital 1000 GB SATA Blue 3.5 Inch

۲۰۵,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

205,000
102051

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Green

102056

Hard Disk Western Digital 1.0 TB SATA Black

۳۱۸,۰۰۰

تومان

با گارانتی اصلی ( الماس - سازگار - آواژنگ - لایف برد )

318,000